Blog Image

JEANNEKE'S BLOG

Over ontwerpen én quilten - About designing ánd quilting

U kunt me mailen op mail@jeanneke.com of me bezoeken op Facebook
You can mail me at mail@jeanneke.com
or visit me at Facebook

Alabama Star Quilt

Quilts Posted on 15 Jul, 2016 16:17:49

Barbara Brackman told a story about a beautiful handpieced 19th century quilt on her blog, I was in love with it immediately.

Barbara Brackman vertelde een verhaal over een prachtige, handgemaakte 19e eeuwse quilt op haar blog, ik was op slag verliefd.


A very special quilt, made in 1870 in Alabama, and restored by Donna Pyle. It’s a unknown pattern, hard to copy in EQ7.

Een hele speciale quilt, gemaakt in 1870 in Alabama (US), en gerestaureerd door Donna Pyle. Het is een onbekend patroon, moeilijk na te tekenen in EQ7.


I offered Barbara to draw the pattern in Adobe Illustrator, because I would lóve to make this quilt…

Ik bood Barbara aan het patroon te tekenen in Adobe Illustrator, omdat ik de quilt héél graag wil maken…


Donna told me that the star blocks (see drawing below) in the original quilt are 4 x 4 inches, a real masterpiece!

Donna vertelde me dat de ster blokken (zie tekening hieronder) in de originele quilt 10 x 10 cm zijn, een echt meesterwerk!


For all those who also wish to reproduce this quilt, based on the 8″ block, just go to my Etsy shop, pattern is available in US letter.
Please beware that the 8″ PDF file is large, 9 pages, so it will take a while to open. Print the pattern at real size, non scale, 100%.
Note it’s a pattern for hand- or machine piecing, using templates.

If you have any questions, please email me at: mail@jeanneke.com

Also available Rubber quilt stamp template set for 8″ Alabama Star block in my ETSY SHOP

Wilt u deze schitterende quilt ook reproduceren, gebaseerd op een 8 inch blok, dan kunt u het patroon vinden in mijn Etsy shop.
Let op dat de 8″ PDF bestand bestaat uit 9 pagina’s, dus het kan even duren voordat het laadt. Print uw patroon op ware grootte, 100%.
Het patroon is geschikt voor hand- en machine naaien, met gebruik van malletjes, of u koopt er een bijpassende stempelset bij, deze kunt u ook vinden in mijn Etsy shop.

Heeft u nog vragen, stuur dan a.u.b. een email naar: mail@jeanneke.com.

Also available the Alabama Star quilt stamp set in the original 4″ size ánd in 6″ size in my ETSY SHOP

Barbara, thank yo so much for this collaboration, Donna, thank you for all the info about this quilt and for the use of the pictures.

Sunday 17 Juli 2016:
Just made my first 4″ block, just to try…

Ik heb net mijn eerste 4″ blokje gemaakt, om uit te proberen…


Véry tiny pieces, what do you wish to make, 4″, 6″ or 8″ blocks?

Héle kleine stukjes, wat vinden jullie 4″, 6″ of 8″ blokken maken?7th International Quiltfestival Wilwerwiltz

Algemeen-General Posted on 11 May, 2016 16:40:12

Last weekend I went as a visitor to the 7th International Quiltfestival in Wilwerwiltz (Luxembourg). The weather was great, and there were so many things to see and do.
Over here some pictures of the quilts and art I liked the most.

Afgelopen weekend ben ik naar het 7e Internationale Quiltfestival in Wilwerwiltz (Luxemburg) geweest. Het weer was fantastisch, en er was veel te zien en te doen.
Hier zien jullie een impressie van de quilts en kunst die mij het meeste aansprak.

The large tent in Wilwerwiltz with all the boots of the quilt shops (blue-yellow striped), with in front the catering boots.

De grote tent in Wilwerwiltz met daarin alle standhouders van allerlei quiltwinkels (blauw-geel gestreept), met op de voorgrond de catering standjes.Di Ford was there with a selection of her quilts. I took mostly close up pictures of her quilts, because I like her colour/fabric mixing.

Di Ford was er met een selectie van haar quilts. Ik nam vooral close up foto’s omdat ik haar kleur/stofgebruik zo mooi vind.

A fine stripped log cabin quilt made from woven Japanese fabrics.

Een heel fijn ‘gestripte’ log cabin quilt gemaakt van Japanse geweven stoffen.

… and my DH painted Wilwerwiltz

… en mijn DH schilderde Wilwerwiltz

On to the next village Lellingen, the most picturesque village of the festival.
In this village you could find 7 exhibitions.

Op naar het volgende dorpje Lellingen, het allermooiste dorpje van het festival.
In dit dorpje waren er 7 tentoonstellingen.

The most of the exhibitions in Lellingen are in barns, which gives a very nice admosphere.

De meeste exposities in Lellingen zijn te vinden in boerenschuren, wat een heel aparte sfeer geeft.

There was also an art exhibition in a gallery from Olivia Uffer.

Er was ook een kunst tentoonstelling van Olivai Uffer.

The exhibition of Atelier Patchwork et Point Compte, with more than 25 versions of ‘the Antique Wedding Sampler Quilt’ from Di Ford.
I liked this one the most, because it’s made with totaly different fabrics than the original, very nice!

De tentoonstelling van Atelier Patchwork et Point Compte, met wel 25 verschillende uitvoeringen van de ‘Antique Wedding Sampler Quilt’ van Di Ford.
Ik vond deze de leukste, gemaakt in hele andere stoffen dan de originele, en daarom zo verrassend!

And a merry exhibition of Justine and Cow

En een vrlijke tentoonstelling van Justine and Cow.

… and my DH painted Lellingen

… en mijn DH schilderde Lellingen

There were also exhibitions in churches, this is the lovely church of Enscherange.

In alle kerkjes van de dorpen was er ook een tentoonstelling. Dit is het mooie kerkje van Enscherange.

Ofcourse we couldn’t leave without buying some fabrics. Two Liberty FQ’s, a little Red Riding Hood FQ, an ‘oldie’ from Lecien, and a white broderie FQ.
We had a very, very nice day!

Natuurlijk niet naar huis zonder wat te kopen. Twee Liberty lapjes, een vrolijk roodkapje lapje, een ‘oudje’ van Lecien, en een broderietje.
We hadden een hele fijne dag!
p.s. Mien, ik heb je gemist dit jaar, alles OK?Lola Quilt

Quilts Posted on 03 Apr, 2016 17:10:24

Another finished quilt, already showed at Facebook, and now on my Blog.

Nóg een quilt gemaakt, al wel laten zien op Facebook, en nu op mijn Blog.


It’s a mid size quilt, sized 38 x 43.5 inch, inspired by antique Dutch quilts.
Last summer I found a box at my attic with some panel fabrics in it. I ordered it in the US some years ago, but forgot about it.

Het is een middelgrote quilt, formaat 95 x 109 cm, geïnspireerd op antieke Nederlandse quilts.
Afgelopen zomer vond ik een doos op zolder, met daarin een aantal panel stoffen. Ik bestelde het een paar jaar geleden in Amerika, maar was vergeten dat het er lag.


I searched through my reproduction fabrics for colors to match with the panel.

Ik zocht tussen mijn reproduktiestoffen naar kleuren die mooi bij het panel pasten.


And made a medaillon quilt, by adding border around border.

En maakte een medaillon quilt, door steeds een rand toe te voegen.


A border of Sawtooths, a nice (halve inch) border and of course Broken Dishes!

Een randje zaagtandjes, een mooi smal randstofje (halve inch) en natuurlijk zandlopertjes!


The quilt growed and growed, so fast I forgot to take pictures of the next border, a large zigzag with tiny LeMoyne Stars in the corners.

De quilt groeide en groeide, zo hard dat ik vergat om een foto te maken van de volgende rand, een grote zigzag rand met kleine LeMoyne Sterren in de hoeken.


I made my quilt using my LeMoyne Star quilt stamp set, I set in two border strips to fit the quilt together.

Ik maakte de quilt met mijn LeMoyne Star quilt stempelset, ik voegde twee stoffen randen toe om het geheel passend te krijgen.


… now our dog Pixel thinks the quilt will be his…

… Nu denkt onze hond Pixel dat de quilt voor hem is…


My Lola Quilt will be displayed at the Patchwork- and Quiltdagen in Rijswijk in the booth of De QuiltSter. The printed pattern will be available there, or in my Etsy shop from next week. The mid panel comes together with the pattern.

Mijn Lola Quilt zal komende week te zien zijn op de Patchwork- en
Quiltdagen in Rijswijk in de stand van De QuiltSter. Het patroontje is
ook daar te koop, en vanaf volgende week in mijn Etsy shop. Het middenpanel is bijgevoegd bij het patroontje.


And when you think, ‘Black is not my thing’, there are also patterns available with an off-white panel! (I’m planning to make a ‘sister’ quilt using the off-white panel, new design).

More info about the LeMoyne Star quilt stamp set, you can find in the PDF tutorial at the bottom of my former post.

En denkt u nu, ‘zwart is niet mijn ding’, er zijn ook patroontjes beschikbaar met gebroken witte panels! (Ik ben van plan een ‘zusje’ van deze quilt te gaan maken met het gebroken witte panel, nieuw ontwerp).

Een uitleg over de LeMoyne Star quilt stempelset kunt u vinden in de PDF tutorial onderaan mijn vorige post.Victoria Quilt

Quilts Posted on 02 Apr, 2016 18:25:48

Sorry, I just forgot to Blog. While I did a lot of quilting last months. So now I’m catching up!

Sorry, het komt er gewoon niet van om te Bloggen. Terwijl ik de afgelopen tijd best veel gequilt heb. Dus hier is even een inhaalslag!


I made a large quilt, all by hand, sized 57 x 69 inch. I used a lot of scraps in it, all light and mid tone (low volume) reproduction fabrics.

Ik maakte een grote quilt, formaat 145 x 176 cm. Ik gebruikte een heleboel restjes stof voor deze quilt, allemaal lichte en middentoon (low volume) reproductie stoffen.


It always looks so great, a big pile of scraps!

Het ziet er altijd zo gezellig uit, een grote stapel restjes!The mid part is a small Lone Star pattern.

Het middenstuk is een kleine Lone Star.


Around that comes a border of large LeMoyne Star blocks…

Daar omheen komt een rand van grote LeMoyne Ster blokken…


… after that a border of small LeMoyne Star blocks, and another round of large.

… daarna een rand met kleine LeMoyne Ster blokken, en nog een rand grote.


After that a row of tiny Pinwheels, a Zigzag and a Flying Geese border. You can see I like traditional quilts!

Daarna een rij kleine Pinwheels, een Zigzag en een Flying Geese rand. Jullie merken wel dat ik érg van traditionele quilts houd!


What I always wanted to try, but never dared: a ruffed border around my quilt! After that was not difficult to choose a name for my quilt: Victoria.

Wat ik altijd al eens wilde proberen, maar nooit durfde… een geplooide rand als afwerking van mijn quilt! Toen was het natuurlijk niet moeilijk om een naam te bedenken voor mijn quilt: Victoria.


I’m very pleased with the result. If you like the quilt and wish to make one for yourself, there’s a printed pattern ór PDF pattern (English size US Letter) available in my Etsy shop (click)

Ik ben heel blij met het resultaat. Het patroon is juist op tijd klaar voor de Patchwork- en Quiltdagen in Rijswijk. Je kunt de Victoria quilt bewonderen in de stand van De QuiltSter. Ik ben ook daar met mijn patroontjes en quiltstempels.

I made my Victoria quilt using the LeMoyne Star quilt stamp set. The quilt is made out of all seven stamps in this set. You don’t need to follow a pattern and make paterno templates, just use the stamps, so easy.
The stamps are made of natural rubber (no silicone), and have a cling foam backside.

The LeMoyne Star quilt stamp set is for sale in my Etsy shop (click)

For instructions and more info about the rubber cling stamps, click on the PDF below.

Ik maakte mijn Victoria quilt met de LeMoyne Star quiltstempel set. De quilt bestaat uit zeven stempels, allemaal te vinden in de set. Je hoeft geen patroon te volgen en paterno mallen te maken, kijk gewoon naar de tekening op de voorzijde van de stempeldoos en stempelen maar!
De quiltstempels zijn gemaakt van natuurlijk rubber (geen silicone), en hebben een cling foam achterzijde.

De LeMoyne Star stempelset is bij mij te koop op de beurs in Rijswijk, en in mijn Etsy shop (klik).

Voor meer informatie en instructies over ‘hoe de stempels precies werken’, klik op de PDF hier beneden.Jasmijn/Jasmine Quilt

Quilt Stempels Posted on 30 Jun, 2015 10:05:09

Een pittig patroontje om te maken, met al die hoekjes, dus als u van een uitdaging houdt, hier is Jasmijn. Een nieuw ontwerp om met de hand te naaien.

A ‘tough’ pattern to patch, with all those corners, so if you like a challenge, here’s Jasmine. A new design quilt pattern to patch by hand.


Mijn Jasmijn quilt maak ik van heel veel verschillende Liberty (Tana Lawn)stoffen, elk bloemetje is gemaakt van een ander stofje.

I make my Jasmin quilt from many, many Liberty (Tana Lawn) fabrics, for each flower I choose a different fabric.


De stoffen hebben hele fijne printjes (bedrukkingen) en zijn fijn van structuur. Ik kocht ze vorig jaar tijdens onze vakantie in de Cotswolds (Engeland) bij Alice Caroline, ideaal want ze hebben hier ook kleine lapjes!

The fabrics have very small prints, and have a fine, thin structure. I bought them last year during our summer holidays in the Cotswolds (UK) at Alice Caroline, perfect because they sell scrap packs!


Mijn quilt is nog lang niet klaar, want ik wil al mijn Liberty lapjes gaan verwerken in deze quilt, dus ik zie wel hoe groot de quilt gaat worden…

My quilt isn’t finished yet, I want to use up all my Liberty fabrics in this quilt, so I will see what size the quilt will become…


De stukjes zijn klein, zijkantjes van alle stukjes zijn 1 inch (±2,5 cm). Ik maak steeds een ‘bloem’ en zet daar drie achtergrond stukjes aan. Die naai ik vervolgens aan mijn lap, zodat ie steeds een stukje groeit.

The pieces are small, sides of all pieces are 1 inch. First I make a ‘flower’, then I sew three background pieces at it. After that I sew this part at my top, which grows and grows.


Ik werk met rubber stempels om mijn patroondelen af te stempelen op de achterkant van de stoffen. Zo kun je heel snel, precies en gemakkelijk werken!

I work with rubber stamps to reproduce the pattern at the backside of the fabrics. This is a fast, accurate and easy way to work!


De stempels hebben aan de achterzijde een witte cling foam laag, deze laag hecht vanzelf op een gladde ondergrond van acryl.

At the backside of the stamps there is a white cling foam, this layer ‘sticks’ itself at acrylic.


Dit is de Jasmijn stempelset, verkrijgbaar met enkel de drie rubberen stempels (wanneer u zelf al een acrylblokje hebt) of samen met een acrylblokje van 7 x 10 cm.

This is the Jasmine stamp set, available with only the three rubber stamps (when you have an acrylic block yourself) or together with an acrylic block sized 2.75 x 4 inch.


Bij de set zit een duidelijke handleiding én voorbeeldjes van alle patronen die je nog meer met deze stempels kunt maken.

Together with the set there’s a small manual that shows you all the other designs you can make with these three stamps.


Bijvoorbeeld dit schattig patroontje gemaakt met deze twee stempels, ook érg verslavend om te maken!

For instance this lovely pattern made with these two stamps, véry addictive to make!


Lekker stempelen, uitknippen en patchen maar! Ideaal om al je restjes in te verwerken. Of doe net als ik, snij van een reeks fat quarters een strook van 2,5 inch (6,25 cm) af, of gebruik een jellyroll. Combineer met een leuk achtergrondstofje, dat brengt wat rust in het geheel.

It so nice to do, stamp, cut and patch your pieces together! A good way to use up your scraps. Or just like me, cut of a strip of 2.5 inch from a serie fat quarters, or use a jelly roll.
Use a nice background fabric, to complete the design.


De Jasmijn stempelset is te verkrijgen in mijn Etsy shop (klik). Geen PayPal of creditcard? U kunt ook via een bankoverschrijving betalen, stuur me een mail: mail@jeanneke.com

Ook ben ik aanwezig met mijn patronen en stempels bij deze quilt winkels op:

– 1 Juli 2015 op de Afsluitdag bij Quiltwinkel Marij in Beek (L).
– 15 Augustus 2015 op de Open Dag/Vlasdag bij De QuiltSter in Dreischor.
– 13 September 2015 op de Open Dag bij Atelier Bep in Hall.

You can find the Jasmine stamp set in my Etsy shop (click).

Het Jasmijn patroon is een geregistreerd ontwerp, ontworpen door Jeanneke.com (onderdeel van Lila Design Ass.) Er berust copyright op, en mag nooit gekopieerd- of gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder mijn schriftelijke toestemming.

The Jasmine pattern is a registered design, made by Jeanneke.com (Lila Design Associates). There’s a copyright on it, so you’re not permitted to copy or use this pattern in any commercial way without my written permission.Ivy Quilt

Quilt Stempels Posted on 09 Jun, 2015 18:59:30

Een nieuw patroontje, gemaakt met maar twee malletjes, traditioneel, en niet moeilijk om te maken.

A new pattern, made with only two templates, traditional and not difficult to make.


Ik geef mijn patroontjes altijd een meisjes- of jongensnaam. Omdat ik dit patroontje vind lijken op een klimop noemde ik haar Ivy, dat betekent n.l. klimop!

I always give my patterns a girls- or boys name. Because this pattern looks like a climbing plant I called her Ivy!


Een patroontje om lekker met de hand te maken, want op de machine lukt dit niet met al die hoekjes.

A pattern to patch by hand, because you don’t manage to do it by machine with all those Y-seams.


En natuurlijk gebruik ik weer véél verschillende restjes!

And of course I use a lot of scraps!


Repro’s I lóve them!


Hier zien jullie hetzelfde patroon, maar nu gemaakt van een Moda Jellyrol, gecombineerd met een enkele achtergrondstof.

Over here you can see the same pattern, now made with a Moda Jellyrol, combined with only one basic background fabric.


Ziet er heel anders uit, toch?

Looks quite different, don’t you think?


Van mijn nieuwste patroontjes kun je voortaan ook een stempelsetje kopen. Hiermee kun je heel gemakkelijk het patroon op de achterzijde van je stof stempelen. Twee lijnen, een buitenlijn waar je de stof op uitknipt, en een binnenlijn waarop je de stukjes aan elkaar naait.

I also designed an Ivy quilt stamp set. With these set you can stamp the pattern at the backside of your fabrics, two lines, cut out at the outline and sew together at the inner line.


De stempels zijn gemaakt van natuurrubber en hebben aan de achterzijde
een wit clingfoam laagje. Dit laagje hecht vanzelf op een acrylblokje, de
stempels zijn nadien ook weer te verwijderen/verwisselen.
Patroontje of stempelset zijn enkel te verkrijgen in mijn Etsy shop (klik). Geen PayPal of creditcard? U kunt ook via een bankoverschrijving betalen, stuur me een mail: mail@jeanneke.com

The stamps are made of natural rubber and have a white cling foam backside.
This cling foam ‘sticks’ without glue at an acrylic block. After
stamping you can easily remove/exchange the stamps.


You can find the Ivy pattern or stamp set in my Etsy shop (click).


Het Ivy patroon is een geregistreerd ontwerp, ontworpen door Jeanneke.com (onderdeel van Lila Design Ass.) Er berust copyright op, en mag niet gekopieerd- of gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder mijn schriftelijke toestemming.

The Ivy pattern is a registered design, made by Jeanneke.com (Lila Design Associates). There’s a copyright on it, so you’re not permitted to copy or use this pattern in any commercial way without my written permission.Quilting Stamp Set winner!

Quilt Stempels Posted on 05 Nov, 2014 10:54:20

De winnares van het ‘Lottie’ patroon incl. stempelset is Marja van de Nes, gefeliciteerd!

The winner of the ‘Lottie’ pattern, incl. stamp set is Marja van de Nes, congratulations!


In
Veldhoven heb ik gedemonstreerd met de Hexa-Log-Cabin stempel, en het
idee is heel enthousiast ontvangen. Degenen die de stempel graag willen
aanschaffen kunnen terecht in mijn Etsy shop. Een duidelijke omschrijving en uitleg vindt u daar.

I
demonstrated with the Hexa-Log-Cabin stamp in Veldhoven, and lots of
quilters were very enthousiast! All quilters who wish to purchase the
stamp can go to my Etsy shop. An explanation how to use the stamp you can find there.


Klik HIER voor de Hexa-Log-Cabin stempel op MDF blok (wordt enkel verstuurd binnen Nederland).


Klik HIER voor de Hexa-Log-Cabin cling stempel unmounted (d.w.z. enkel het stempelrubber met cling foam achterkant).

Click HERE for the Hexa-Log-Cabin cling stamp unmounted (that means only the stamp rubber with cling foam backside).


Klik HIER
voor de Stempelset: Hexa-Log-Cabin cling stempel + driehoek unmounted
(d.w.z. enkel het stempelrubber met cling foam achterkant), voor het
maken van de ‘Lottie’ quilt.

Click HERE
for the Stamp set: Hexa-Log-Cabin cling stamp + triangle cling stamp
unmounted (that means only the stamp rubber with cling foam backside),
for making the ‘Lottie’ quilt.


Klik HIER voor het Lottie patroon inclusief Stempelset: Hexa-Log-Cabin cling stempel + driehoek unmounted (d.w.z. enkel het
stempelrubber met cling foam achterkant).

Click HERE
for the Lottie pattern including the Stamp Set: Hexa-Log-Cabin cling
stamp + triangle cling stamp unmounted (that means only the stamp rubber
with cling foam backside).

De quilt stempels worden in Nederland gefabriceerd (Dutch Design) in een kleine oplage.
Ze
zijn gemaakt van rubber en hebben een achterzijde van witte cling foam.
Dit cling foam hecht vanzelf op een acrylaat (plexiglas) blok, dus
zonder lijm te gebruiken. Het rubber is ook weer te
verwijderen/verwisselen voor een andere stempelrubber.
Wilt u de
stempel liever op een houten blok bevestigen, dan kunt u dit het beste
doen met dubbelzijdig tape. Het rubber zit dan permanent vast en is niet
meer te verwijderen.

The quilting stamps are made in The Netherlands (Dutch Design) in a limited edition.
They
are made of rubber and have a white cling foam backside. This cling
foam will ‘stick’ itself on an acrylic block, so without the use of
glue. The rubber is also removable/exchangeable for another stamp
rubber.
If you wish to add your rubber on wood, you have to use
double sided tape. The rubber than will be sticked permanent, and is not
removable.GIVE Away! New quilt, Lottie!

Quilts Posted on 10 Oct, 2014 13:48:52

Meestal quilt ik met de hand, maar soms heb ik zin om een ‘snelle’ quilt te maken op mijn Singer Featherweight.

Mostly I quilt by hand, but sometimes I like to make a ‘quicky’ on my Singer Featherweight.


Een quilt gemaakt van allerlei restjes, want daar houd ik van!

A quilt made with a lot of scraps, that’s what I like the most!


Met van die leuke toile stofjes er in verwerkt.

With those lovely toile fabrics in it.


Ik noemde mijn quiltje Lottie, ze is ±80 x 100 cm groot, een leuk wand quiltje of baby quiltje dus!
Rondom de hexa-log cabin blokken maakte ik nog een rand van driehoekjes, waarin ik alle gebruikte stofjes nog eens terug liet komen.

I named my quilt Lottie, she’s sized ±32 x 40 inch, a nice wall quilt or baby quilt!
Around the hexa-log cabin blocks I made a triangle border in which I used all the fabrics from the mid part.


Het was zó leuk om te maken, dat ik aan een tweede quiltje ben begonnen. Dit keer met hele andere kleurtjes, en op mijn zwarte Singertje. Helaas ging de stofgeleider kapot, maar een nieuwe is besteld.

The quilt was such a joy to make, that I decide to make another one. This time with totally different colours. I sew this one at my black Singer Featherweight. Unfortunately the fabric guide (feed dog) broke, but a new one is ordered.


Deze keer gebruik ik een stempel waarmee ik de tekening direct op een ondergrondje van theezakjes papier stempel, erg handig. Voor de driehoeken in de rand is er evt.ook een stempel.

This time I make my blocks using a rubber stamp to stamp the drawing directly at the foundation paper, very clever. There is also a stamp available for the border triangles.


Ik verloot een patroon van Lottie inclusief een stempelset (hexa-log cabin én driehoek unmounted d.w.z. zelf het rubber op een ondergrond plakken).
Wat moet je daarvoor doen? Like mijn Facebook pagina.
Heb je geen Facebook maar heb je wel zelf een blog, zet dan deze link op je blog.
Bij meer dan 1000 likes, of op 1 November (wat eerder is) wordt de winnaar op dit blog en op mijn Facebook pagina bekend gemaakt.

Tijdens de OEQC, van 23 t/m 26 Oktober 2014 is mijn Lottie quilt te zien in de stand van De QuiltSter, het patroon en stempelset is vanaf dan daar verkrijgbaar. Op donderdag (23) en zaterdag (25) ben ik zelf aanwezig, misschien zien we elkaar?

I give away a Lottie pattern incl. an unmounted stamp set (hexa-log cabin ánd triangle). To join please like my Facebook page. If you don’t have Facebook and do have a blog, please add this link at your blog and comment at my blog.
At 1000 Likes, or at 1 November 2014 (what will be first) the winner will be announced at this blog and at my Facebook page.

My Lottie quilt is shown during the OEQC in Veldhoven, from 23-26 October 2014 in the boot of De QuiltSter, the pattern and stamp set is available there. At thursday and saturday I will be there too, maybe we’ll meet?Gossip in the Garden Quilt

Quilts Posted on 23 Jun, 2014 13:14:10

4 Maanden geleden startte ik met de Gossip in the Garden Quilt. Het is een patroon van Hatched and Patched van de ontwerpster Anni Downs.
Een ontzettende leuke quilt om te maken, omdat er veel afwisseling in zit, Patchen, English Paperpiecen, Appliceren het komt allemaal aan bod. Het patroon is perfect, met duidelijke instructies en tekeningen, ik heb geen enkele fout in het patroon kunnen ontdekken, chapeau Anni!

4 Months ago I started with the Gossip in the Garden Quilt. It’s a pattern made by Anni Downs from Hatched and Patched.
It’s a véry nice quilt to work on, because there are so many techniques in it, Patching, English Paper Piecing and Appliquéing, it’s all in it. The pattern is perfectly written, with very clear instructions and drawings, I didn’t find any mistake in it, well done Anni!


Ik maakte mijn quilt van een MODA Gipsy Rose Jellyroll en Layer Cake die
ik al heel lang in de kast had liggen, aangevuld met diverse achtergrond
stoffen.
Ik heb wel wat dingen veranderd in het patroon om het wat meer ‘eigen’ te maken. Ik vond dat er wat meer bloemen en taartjes in de quilt mochten, dus veranderde ik enkele blokken, en voegde wat extra cupcakes toe rond het middenblok en in de hoeken.
Ook maakte ik een andere rand van pinwheel blokken, ik had veel van mijn jellyroll over, en de originele grote tumbler blokken pasten hier niet uit. Ik voegde ook een extra rand rondom toe om de quilt wat groter van formaat te maken zodat hij op een tweepersoon bed past.
Sorry voor de slechte kwaliteit van de foto, het is moeilijk om de hele quilt goed op de foto te krijgen.

Hieronder zien jullie nog wat details vóór het quilten…

I made my quilt from a MODA Gipsy Rose Jellyroll and Layer Cake, together with different shirtings and solids. I’ve changed some things in the pattern to make it a bit my own. I put some more cupcakes and flowers in it, so I changed some blocks and put many more cupcakes around the middle blocks and in the corners.
I also made a pinwheel border in stead of the large tumbler blocks. The reason because: I couldn’t get the tumbler templates out of my jellyroll… they were too big. Around that I made an extra border to enlarge the size of the quilt into a queen size.

Sorry for the bad quality of the picture, it’s difficult to get the whole quilt in the picture.

I will show you some details befóre quilting…


…en na het quilten – …and after quilting


In de rand heb ik de tekening van de theekopjes gebruikt als quilt patroon!

Kijk voor meer gedetailleerde foto’s even op mijn Facebook pagina van Jeanneke.com, als jullie op de hoogte willen blijven ‘like’ me dan.

In the border I’ve used the teacup drawing as a quilting pattern!

Look for more detailed pictures at my Jeanneke.com Facebook page.
If you like you could ‘like’ me.Wilwerwiltz Quiltfestival 2014

Algemeen-General Posted on 03 Jun, 2014 17:26:19

Afgelopen weekend zijn we weer naar het International Quiltfestival in Wilwerwiltz, Luxemburg geweest. Hieronder zien jullie een impressie van de quilts die ik het mooist vond.
Een schitterende collectie geborduurde quilts van de ‘Ribbons Girls’ uit Ruette…

Last weekend we went to the International Quiltfestival in Wilwerwiltz, Luxembourg. Over here you can see an impression of the quilts I’d liked the most.
A collection of beautiful embroidered quilts from ‘The Ribbons Girls’ from Ruette (F).
Zij maakten ook leuke gequilte tasje, huisjes en andere frutsels.

They also made nice quilted bags, little houses and other small things.


Ook was er een tentoonstelling van quilts gemaakt van ‘oude handwerkjes’.

There was also an exhibition of quilts made of ‘vintage needleworks’.


Ondertussen vermaakte mijn DH zich prima, hij ging schilderen. Als jullie meer van zijn werk willen zien kijk dan op zijn website of Facebook.

In the meanwhile my DH was enjoying himself by painting. If you like to see more of his work, please take a look at his website or at Facebook


Ik zag ook een 365-hartjesquilt, Francoise!

I also saw a Heart quilt, from the 365 Hearts project of Francoise!


En mooie applicatiequilts…

And very nice appliqué quilts…


En nog zóveel meer!

And so many móre!


Groetjes aan iedereen die ik tegenkwam!

Many greetings to everyone I met!Flow quilt

Quilts Posted on 08 Mar, 2014 07:56:24

Mijn Flow quilt is klaar!
Ik wilde graag een quilt maken van maar één malletje en tekende zelf een nieuw vormpje dat ik ‘Flow’ noemde. Het was een hele uitdaging om met ronde vormen te werken, vooral de schulprand afbiezen, dat had ik nog nooit gedaan. Maar ik ben érg blij met het resultaat!

My Flow quilt is finished!
I wished to make a one patch quilt, and drawed a totally new template which I named ‘Flow’. It was quite a challenge to work with circular shapes, especially binding the scalloped edge (that I had never done). But I am very happy with the result!


De quilt meet 110 x 136 cm en is helemaal met de hand gemaakt (gepatched en gequilt). In deze quilt zitten heel wat van mijn favoriete stofjes verwerkt, van sommige had ik nog maar een klein stukje over…
Van deze quilt is een compleet patroon verkrijgbaar, inclusief Flow® malletje. Er is ook alleen een los Flow® malletje van te verkrijgen (verkoopadressen zie rechtboven op mijn blog pagina).

De quilt is te zien op de Patchwork- en Quiltdagen in Rijswijk in de stand van De QuiltSter.

The quilt is sized 44 x 54.5 inch and is all made by hand (patched and quilted). In this quilt I used a lot of my favorite fabrics, some of them were my last pieces…
There’s a pattern available of this quilt, it includes the acrylic Flow® template. You can also choose to buy only the Flow® template (you can buy my patterns in the shops shown at the right top of my blog).

The quilt is shown at the Patchwork- en Quiltdagen in Rijswijk at the booth of De Quilt Ster.Little Stella

Quilts Posted on 27 Nov, 2013 13:41:57

… ik kon het niet laten om een kleinere versie van mijn Stella quilt te maken… dus hier is Kleine Stella!

… I couldn’t stop myself to make a smaller version of my Stella Quilt… so here she is, Little Stella!


Op de foto valt het natuurlijk niet op dat ze kleiner is, 90 x 112cm om precies te zijn.

At the picture it doesn’t show she’s a bit smaller, 36 x 45 inch to be exactly.


Ik gebruikte heel veel Jo Morton stoffen voor deze quilt, de complete ‘Harmonies’ serie aangevuld met stoffen uit mijn voorraadkast allemaal ‘blended’ kleuren. Heel anders dan de redelijk felle kleuren van mijn andere Stella quilt.

I used a lot of Jo Morton fabrics in this quilt, the complete ‘Harmonies’ series together with some blended fabrics from my stash. Quit different than the colours in my other Stella quilt.


Nu verder met het doorquilten van mijn ‘Flow’ quilt, het schiet al goed op!

Now I’m quilting my ‘Flow’ quilt, I’m making progresss!Stella

Quilts Posted on 14 Oct, 2013 14:58:28

Speciaal voor ‘Judie’s 25e verjaardag bij Marcus Brothers’ maakte ik afgelopen zomer een quilt ‘Stella’, helemaal gemaakt van enkel de 25 verschillende stoffen uit deze lijn.
Er was ook een wedstrijd aan verbonden, maar helaas, wanneer je niet in de USA woont mocht je niet meedoen.
Hier kunnen jullie de quilt zien die gewonnen heeft KLIK, en hieronder zien jullie mijn quilt.

Special for ‘Judie’s 25th Anniversary at Marcus Brothers’ I made this summer a quilt ‘Stella’, only made from the 25 different fabrics from this line.
It was a competition, but since I don’t live in the USA I was not allowed to join.
Over here you can see the winning quilt CLICK, and here you can see my quilt.


Het is een zelf getekend patroon dat bestaat uit 4 verschillende grote sterblokken, en 4 verschillende kleine sterblokken. Érg leuk om te maken, omdat je steeds losse blokken maakt uit verschillende stoffen, die later perfect in elkaar passen.

It’s my latest pattern, made from 4 different large octagon star blocks, and 4 different small star blocks. Véry nice to sew, because you make all blocks from different fabrics and they fit perfectly together.


Rondom de sterren zit de mooie randstof uit dezelfde serie, en
daar omheen een rand met driehoeken, om zo een lekker ‘Hollandse’
uitstraling te krijgen.

Around all star blocks there is the beautiful border from the same line, and around that I made a triangel border, to create a real ‘Dutch’ look.


De quilt is helemaal gemaakt met de hand, en is 1.40 x 1.75 cm groot. Erg groot voor mijn doen, maar ik had ‘m eigenlijk nóg groter willen maken, als ik genoeg stof had gehad… Deze quilt is gemaakt uit een Fat Quarter set van alle 25 stoffen.
Maar het patroon leent zich prima om verder uit te breiden tot een twee-persoons bed quilt.

The quilt is totally made by hand, and is sized 55 x 69 inch. Very big for me, but actualy I wished to make it even bigger, if I’d had more fabric… This quilt is made from a Fat Quarter set of all 25 fabrics.
The pattern is suitable to enlarge to a king size bed quilt.


Wat is dit nu in mijn bos? – What’s this in my forest?

Ik ben heel braaf en ga NIET op de quilt – I’m so sweet and wil NOT sit on the quilt
… Zucht, ik kán een quilt gewoon niet weerstaan – I just can’t resist it…

De quilt was te zien op de OEQC in Veldhoven in de stand van de Quiltsteek, samen met nog enkele andere van mijn quilts.

The quilt was shown at the OEQC in Veldhoven, at the booth of Corry of De Quilt Steek. There were also shown some other quilts of mine.


In April 2014 is mijn Stella quilt te zien op de Patchwork- en Quiltdagen in Rijswijk in de stand van Marcha van De QuiltSter.

In April 2014 my Stella Quilt is shown at the Patchwork- en Quiltdagen in Rijswijk (NL) at Marcha’s booth De QuiltSter.Fleur & Fleurtje

Quilts Posted on 05 Jul, 2013 11:41:20

Gisteren gezellig met Christel zitten quilten in de tuin, samen werken we ieder aan een nieuw quiltje, gemaakt van de Dressing Gowns stofjes (waar ik al eerder over vertelde).
Ik maak een ‘grote’ versie, die gaat straks 100 x 116 cm worden, en Christel maakt een mini versie van 42 x 50 cm.
We hebben nu beiden het middengedeelte klaar, dit is Christels versie ‘Fleurtje’ (pas op want deze stukjes zijn HEEL klein).

Yesterday Christel and I quilted together in the garden. We are both working on a new quilt, made from the Dressing Gown fabrics (which I shown you in an earlier post).
I’m making a ‘large’ version, sized 40 x 46.5 inch, and Christel is making a mini, sized 17 x 20 inch.

We both finished the middle part, this is Christel’s version ‘Fleurtje’ (beware because these pieces are VERY tiny).


En dit is mijn versie ‘Fleur’, een stuk groter, maar tóch nog heel klein, hoor.

And this is my version ‘Fleur’, a lot bigger, but still very small.


De kleine printjes op de stof lenen zich perfect om te ‘fuzzy cutten’ (op patroon te knippen).
Hier zien jullie onze quiltjes (tot zover) samen.

The tiny prints on the fabric are very suitable to fuzzy cut.
Over here you can see our quilts (so far) together.


Op naar het maken van de rand, dat worden ook heel veel kleine stukjes… Christel is al een heel eind op weg, maar ik ben nog in de beginnende fase…

On our way patching the borders, these will be made of many tiny pieces too… Christel is almost finished, while I’m still in the start up fase…


… trouwens het zijn geen gewone hexagon bloemetjes, hoor, maar een eigen patroontje. Ik probeer altijd iets te verzinnen wat nog niet bestaat, vind ik leuk!
Het English paper piecing patroontje is in de maak, maar eerst de quiltjes af maken.

… by the way, these are no ‘normal’ hexagon flowers, but a new design made by me. I always try to find out something new to make, just love it!
The English paper piecing pattern will be made soon, first we have to finish our quilts.Great News

Quilts Posted on 29 Jun, 2013 15:00:01

De tweede Josefina quilt is af, ditmaal gemaakt van ‘oud’ paarse, bruine en zwarte stofjes. Een bijpassende randstof was moeilijk te vinden, tot dat ik bij Corry van De Quiltsteek tegen de perfecte stof aanliep! Een oudje van Lecien in precies de goede kleuren. Meestal werk ik andersom, kies ik eerst een mooie randstof en daarna zoek ik naar bijpassende stofjes.

The second Josefina quilt is finished, this time made from ‘old’ purple, brown and black fabrics. A matching border fabric was hard to find, until I bumped into it at Corry’s shop De Quiltsteek. It’s an ‘oldie’ from Lecien and the colors are matching perfect. Mostly I work the other way around, choosing first a border fabric and than the matching fabrics.


Het is zo’n leuke en gemakkelijke quilt om te maken, omdat je steeds een nieuwe ster maakt uit verschillende stof. Ik krijg er altijd hetzelfde gevoel bij als wanneer ik hexagon-bloemetjes maak, alleen patch je deze zonder papiertjes (en krijg je minder last van kramp in je vingers…)

It’s such a nice and easy quilt to make, because each time you sew a new star from a different fabric. While making these stars I get the same feeling when making hexagon flowers, only these stars are patched in a different way, without using papers.


Sommige stoffen lenen zich goed om ‘op patroon’ te knippen, je krijgt dan van deze leuke sterren.

Some fabrics are made for fuzzy cutting, and than you get these nice stars.


De quilt is heel simpel doorgequilt, in rechte lijnen door de sterren, zodat er een driehoek-patroon ontstaat. In de rand quiltte ik sterren.

I quilted the quilt in a simple straight lined pattern, through all stars, this way the lines form a triangle pattern. In the border I quilted stars.


… en de achterkant, jullie kunnen het al raden, een mooie toile!

… and the backing, you can guess already, a nice toile!


Nog even de twee quilts, van hetzelfde patroon, naast elkaar. Allebei helemaal met de hand gemaakt met maar één malletje!
Het patroon heet Josefina en wordt verkocht inclusief handig malletje bij:
De Quiltsteek, De Quilt Ster, Quilt-it & Dotty, The Stitch Cottage en Quiltshop Leur.

Both quilts, from the same pattern, next to eachother. Both totally made by hand using only one template!
The pattern is named Josefina and is solded including a handy template at this shops:
De Quiltsteek, De Quilt Ster, Quilt-it & Dotty, The Stitch Cottage en Quiltshop Leur.

Dan ander geweldig nieuws.
Magic Patch vroeg me om mee te werken aan een speciale uitgave met daarin 15 mini quilts ontworpen en gemaakt door mij. En hier is het resultaat!

Than more great news.
Magic Patch asked me to work on a special edition with 15 miniature quilts, designed and made by me. And over here’s the result!


… zó trots…

… só proud…Next »