In de schoolvakantie druk bezig geweest met mijn hexagonquilt. Na eerst het middenstuk gelegd te hebben, een start gemaakt met het aan elkaar zetten. Ondertussen zitten twijfelen of het toch wel zou lukken om de quilt in delen te leggen en te maken…
Daarom toch maar besloten de hele quilt te gaan leggen, op de grond in de woonkamer. Kinderen en man geinstrueerd: niet te dicht langs lopen en vooral langzaam lopen zodat er niets ‘wegwaait’.

In the schoolvacation busy working on my hexagon quilt. After making a lay-out of the middle part pieces, I made a start of sewing the pieces together. In the meanwhile thinking and hesitating if it would work out this way, to make the quilt in several pieces…
That’s why I decide to make a lay-out of the whole quilt, at the grond in my livingroom. Instructing my husband and children: don’t walk by too close and most important, walk slowly so nothing will ‘fly away’.

Blog ImageNa één dag werk… – After one day of work…

Na één dag werken zakte de moed me al in de schoenen, wat doet mijn rug pijn! Maar ik heb nu al zo’n stuk gelegd, ik moet wel doorgaan.
After one day of work my heart sank into my boots, my back hurts! But I’m this far now, I have to continue.

Blog ImageHet resultaat na drie dagen werk. – The result after drie days of work.

En na drie(!) dagen op mijn knieën op de grond te hebben gekropen is was dit het resultaat. Maar toen ik een foto maakte viel het me op dat de stukjes aan de rand wat donker waren, het leek wel een kader. Dus de volgende dag toch nog maar wat gaan verleggen (dat had ik beter niet kunnen doen, dat was wéér twee dagen werk).

And after three(!) days crawling on my knees at the ground this is the result. But when I made a picture I saw that the pieces at the border where too dark, it looked like a special border. So the next day I put some pieces in another way (I’d better not done that, it took me two days of work again).

Blog ImageHet definitieve resultaat na vijf dagen leggen, 180×180 cm, 3009 stukjes (59 rijen van 51 stukjes). – The definitive result 180x180cm,3009 pieces, 59 rows of 51 pieces.

Maar nu…? Ik kan dit natuurlijk niet eeuwig op de grond laten liggen. Dus heb ik alle stukjes per rij omgedraaid en achter op het kartonnetje genummerd (dus rij 1.1, 1.2, 1.3 enz.). Dan per rij de stukjes aan een draad rijgen zodat ik hanteerbare bundeltjes heb die ik aan elkaar kan zetten. Weer twee dagen werk…

But now what…? I can’t leave those pieces on my floor for ever. So I turned over al the pieces by row, and at the back of each hexagonal piece I put a number (so row 1.1, 1.2, 1.3 ect.). Then thread all the pieces of one row on a wire, to get ‘easy to handle’ bundles which I can sew together. Another two days of work…

Blog ImageMijn hexagon bundeltjes. – My hexagonal bundles.
Blog ImageNetjes opgeborgen in een plastic box met een foto erbij van ‘hoe het moet worden’. – Packed up in a plastic box together with a picture of ‘how it has to become’.

Mijn vriendin Ans maakte nog de grappige opmerking dat ik het zó kon verkopen als pakket… hi, hi, maar wel een onbetaalbaar pakket dan!
Gelukkig was ik net op tijd klaar met dit alles voordat we op vakantie
gingen. Natuurlijk een gedeelte van de bundeltjes meegenomen, en bijna
vijf rijen aan elkaar gezet.

My friend Ans made the funny statement that I easily could sell it as a kit… hi,hi, an unpayable kit!
Lucky enough I just finished this two days before we went on vacation. Ofcourse I took a part of my bundles with me, and I managed to put almost five rows together.

Blog ImageMijn eerste vijf rijen aan elkaar. – My first five rows sewed together.
Blog ImageEn nu heb ik mijn eigen hexagon jellyrol! – And now I have my own hexagonal jellyroll!
Blog Image