In mijn poppenquiltje Hillie zit een nogal moeilijk te maken hoekblok, hier zien jullie duidelijk uitgelegd hoe ik zo’n blok maak.

In my doll quilt Hillie there’s a difficult to make corner block. Over here you can see how I made this block.

1. Vouw het achtergrondlapje (F) eerst horizontaal doormidden, en daarna nog een keer verticaal. Strijk het gevouwen lapje (of kras met je nagel langs de randen) zodat de vouwnaden zichtbaar zijn.

1. Fold the background fabric (F) first horizontal, en after that vertical. Iron the folded fabric (or scratch with your nails the folds) so you can see the folding lines.

2. Teken patroondeel G (circel) af op de achterkant van een four patch blok. Knip papieren patroondeel H uit, leg deze papieren circel op de stof, exact op de afgetekende circel. Rijg het papierdeel vast.

2. Draw pattern part G (circle) at the backside of a four patch block. Cut out paper pattern part H, put this exactly at the fabric, at the drawn circle. Bast the paper part.

3. Knip het patroondeel uit, laat een naad van 1/4 inch rondom. Rijg nu met een fijne rijgsteek (alleen door de stof) buiten de papieren circel, tot je rond bent.

3. Cut out the patternpart, leaving a 1/4 inch seam around. Now baste with a fine stitch (only through the fabric) around the paper circle.

4. Trek de rijgdraad voorzichtig aan zodat de stof strak trekt rond de papieren circel.

4. Pull carefully the baste thread so the fabric will fold around the circle.

5. Leg een knoopje in de strakgetrokken rijgdraad.

5. Put a knot in the baste thread.

6. Rijg de applicatie circel op het achtergrondlapje. Door de vouwen in de stof kunt u de circel exact recht leggen.

6. Baste the application circle at the background fabric. You can put the application circle exactly right because of the folds in the background fabric.

7. Appliceer de circel op de achtergrond.

7. Applicate the circle at the background.

8. Gebruik kleine steekjes zodat ze bijna onzichtbaar zijn.

8. Use small stitches so you don’t see them.

9. Verwijder alle rijgdraadjes en knip voorzichtig aan de achterkant binnen de circel de stof weg zodat u het papierdeel kunt verwijderen.

9. Remove all baste threads and cut carefully the fabric at the backside inside te circle. Remove the paper patternpart.

10. Het applicatie blok is klaar!

10. The application block is finished!