Vorig jaar maakte ik voor Dorry’s poppenquiltjes club een quiltje genaamd ‘Deidre’.

Last year I designed a small quilt named ‘Deidre’ for Dorry’s Dollquilt club.


Omdat het zo’n succes was, had Dorry de club het afgelopen jaar weer op het programma staan, en kwam natuurlijk de vraag voor een nieuw quiltje. De randstof van vorig jaar was niet meer op voorraad, dus maakte ik een nieuw quiltje met een andere randstof. Ik noemde haar ‘Dutch Deidre’ vanwege de Hollandse uitstraling.

The club was a great succes, that’s why Dorry last year decided to put the club on the programme again. The question came to design a new quilt. The border fabric of the first quilt wasn’t available anymore, so I made a new quilt with another border fabric. I called her ‘Dutch Deidre’ because of the Dutch (red-white-blue) look.


Het quiltje ziet er door het gebruik van andere stoffen heel anders uit. Bij het kiezen van de stofjes ga ik altijd uit van de rand. Kies voor het middenstuk kleuren die terugkomen in de rand en je krijgt een mooie eenheid. Omdat de rand breder was paste ik het ontwerp wel wat aan, anders zou het quiltje te groot worden.

The quilt looks quite different because I’ve used other fabrics. When choosing the fabrics I always look at the border fabric. For the middle part I choose colors who are matching the colors in the border, this way you get a beautiful unit. Because the border was wider I modified the design a bit, otherwise the quilt would be to large.


Het was heel leuk om het quiltje nog een keer te maken, lekker op de naaimachine alle blokjes in elkaar stikken, en aan elkaar zetten.

It was a nice to make the quilt again, relaxed sewing all blocks together on my sewing machine.


Het lijkt me ook heel leuk om een grote quilt van dit patroon te maken… Stel je eens voor, allemaal verschillende reproductiestoffen… gewoon restjes want veel heb je niet voor een blok nodig…

Some day I will make a large quilt from this pattern… Imagine, all different reproduction fabrics… just scraps that’s all you need to make a block…


p.s. dacht ik dat ik klaar was met mijn mandjes heb ik toch maar besloten mijn quilt wat breder te maken i.v.m. eventuele krimp. Dus één extra rij mandjes aan elke zijkant.

p.s. I thought I’d finished all my baskets, but I decided to make my quilt a bit wider in case of any shrinkage. So I’m going to make one extra row of baskets on each side.