Dit weekend is het kleine broertje (of zusje?) van Greetje ‘geboren’!

The little brother (or sister?) of Little Grace is born this weekend!


Hij/zij meet 32,5 x 42 cm en weegt 91 gram, ha, ha, nu denken jullie: ‘Dat was geen zware bevalling’, maar niets is minder waar.

He/she measures 12.75 x 16.5 inch and weighs 91 grams, ha, ha, now I hear you thinking: ‘That was an easy delivery, but that’s not true.


De stukjes in dit quiltje zijn nl. érg klein, één blokje van twee driehoekjes meet slechts 2 cm. Het was een ware uitdaging om te maken… op mijn naaimachine!
Voor dit quiltje gebruikte ik een voor mij nieuwe techniek, ik zal het jullie even laten zien.

The pieces in this quilt are véry small, a block of two triangels is only sized 0.75 inch. It was a great challenge for me to make it… on my sewing machine!
For this quilt I’ve used a (for me) new technique, I will show you in the next pictures.


Al mijn 50 verschillende Aunt Grace scrap lapjes van 12,5 x 12, 5 cm sneed ik in tweeën, één stukje van 7,5 x 12,5 cm en een stukje van 5 x 12,5 cm.

All my 50 different Aunt Grace scraps of 5 x 5 inch, I cut in two, one part of 3 x 5 inch and one of 2 x 5 inch.


De smalle strookjes van 5 x 12,5 cm sneed ik daarna weer in tweeën.

The small pieces of 2 x 5 inch I cut in two again.


Ik tekende vlakjes om snel driehoekjes te kunnen naaien, en die printte ik uit op dun papier van 70gr/m2. Van één zo’n vlakje die jullie hierboven zien maak je straks heel snel 8 blokjes.
Hiervoor leg je twee Aunt Grace lapjes (7,5 x 12,5 cm) met de goede kanten op elkaar. Daarop leg je een geprint vlakje.
Daarna stik je met de naaimachine met een stiksteek (1,5 mm) over de schuine, gestippelde lijnen.

I made some drawings to sew fast triangles together, and printed them on thin paper (70 gr/m2). From each drawing you can make 8 fast triangel blocks.
For this you put two Aunt Grace fabrics (3 x 5 inch) good sides together, and put a printed paper on top.
After that you sew with the machine with a small stitch (1,5 mm) over the dotted lines.


Daarna snijd je eerst de zijkanten schoon, exact op de buitenlijnen.

After that you cut out the paper/fabric exactly at the outer lines.


Dan op de binnenlijnen (horizontaal en verticaal).

Then at the inner straight lines (horizontal and vertical).


En als laatste snij je precies op de diagonale lijnen.

And at last you cut at the diagonal lines.


Vouw de papiertjes open en scheur ze voorzichtig van de stof. Je hebt nu 8 perfecte driehoek blokjes.
Naai zo in totaal 25 x 8 driehoek blokjes (van je 50 Aunt Grace stukjes van 7,5 x 12,5 cm).

Fold the papers back from the fabric and tear them gently off. Now you’ve got 8 perfect triangle blocks.
Sew in the same way in total 25 x 8 triangle blocks (from the 50 Aunt Grace cut fabrics of 3 x 5 inch).


Nu ga ik blokjes maken die voor de helft wit worden. Hiervoor snijden we eerst repen van 6,5 cm een fat quarter effen stof (Kona Cotton Bones). Van die repen snijd ik 50 stukjes van 5 cm hoog, zo krijgen we stukjes die hetzelfde formaat hebben als de Aunt Grace stukjes die we over hebben.
Leg dan een Aunt Grace stukje en een wit stukje stof met de goede kanten op elkaar en een papieren vlakje erop. Ook deze stik je op de stippellijnen door, en snijd je vervolgens schoon. Je houdt dan van elk van de 50 verschillende Aunt Grace stofjes twee driehoek blokjes over met een witte en gekleurde kant.

Now I’m going to make blocks who become half white. Firts I cut 2.5 inch strips from a fat quarter Kona Cotton Bones fabric. From those trips you cut 50 pieces of 2 inch, this way we get pieces which size is exactly the same as the leftover Aunt Grace pieces.
Put an Aunt Grace piece and a white piece right side together and put a paper on top. Sew at the dotted lines, and cut clean. Now you have two white-coloured triangel blocks of each different Aunt Grace fabric.


Hier zien jullie alle stukjes samen. Bewaar de 50 overgebleven stukjes Aunt Grace stof (van 5 x 6,25 cm) voor later.

Over here you can see all pieces together. Save the left over Aunt Grace pieces (of 2 x 2.5 inch) for later.


Leg de blokjes op kleur op een prikbord (mijn prikbord was te klein, dus jullie zien hier het bovenste gedeelte van mijn quiltje).

Pin the pieces at color at a design board (my designboard was too small, so you only see the upper part of my quilt).


Stik de stukjes met een kleine steek (1,5 mm) in rijen aan elkaar, het z.g. ketting naaien. Eerst horizontaal…

Sew the pieces with a small stitch (1.5 mm) in rows together (chain piecing). First horizontal…


… dan verticaal, tot alle rijen aan elkaar zijn genaaid tot een quilt top.

… then vertical, until all rows are sewn together to a quilt top.


Ondertussen streek ik steeds alle naadjes open. Ik weet dat dat officieel niet mag, maar bij zo’n kleine stukjes werkt het wel wat gemakkelijker.

While working I ironed all seams open. i know it’s not the official way of working, but with these small pieces it’s a lot easier.


Van de overgebleven stukjes kunnen jullie evt. een scrappy binding maken. Naai alle stukjes met de lange kanten aan elkaar tot een reep, en snij de reep schoon op een breedte van 5 cm.

From the leftover pieces you can make a scrappy binding. Sew all pieces long sides together to a strip, cut clean the strip at 2 inch wide.


Ik besloot echter, net als bij Greetje, geen binding aan het quiltje te zetten. Gewoon een dunne tussenvulling achter de top rijgen, en dan de top/vulling en de achterkantstof goede kant op elkaar aan elkaar naaien. Een opening houden om te keren, en die opening met de hand dichtnaaien.

Daarna begon het quilten, ik quiltte mijn quiltje met de hand in the ditch door. Dit was zeer intensief, maar het resultaat is heel mooi. Je zou haast niet zeggen dat dit quiltje op de machine gepatcht is!
Voor mij was dit een zeer nuttige oefening, ik denk dat ik deze manier van werken nog wel eens vaker ga toepassen!

I decided, just like I did with my Little Grace quilt, to put no binding at my quilt. Just baste a thin batting behind the top, and sew after that the top/batting and the backing fabric right sides together. Leave an opening to turn to the right side, and close this opening by hand.

After that I could start the quilting. I quilted the quilt by hand in the ditch. This was very intens, but I like the result. This way my little quilt looks a bit more ‘old’, you wouldn’t say this quilt is patched by machine!
This way of patching was a very nice practise for me, I think I will use this methode more often in future!


En dan nu de vraag aan jullie, hoe zullen we haar/hem noemen? Ik kom er niet aan uit, zit al weken te denken. De naam moet wel bij haar/zijn zusjes naam ‘Greetje’ passen.

Dus besluit ik er een wedstrijd van te maken. Jullie mogen een naam verzinnen! De winnaar krijgt het eerste patroon van dit kleine quiltje met haar/zijn (ja,ja, Gert) eigen naam erop, samen met wat lapjes Aunt Grace stof om te starten.
Jullie hebben tot volgende week zondag 25 September om mee te doen.


And now the big question, how should we name her/him? I really don’t know, been thinking for weeks. The name has to ‘fit’ with it’s sister’s name ‘Little Grace’.

So I decide to give a price to the one who knows a nice name for this little quilt. The winner gets the first pattern of this quilt with it’s own name on it, together with some Aunt Grace fabrics to start.
You can join this give away until sunday 25 September.