Afgelopen weekend zijn we weer naar het International Quiltfestival in Wilwerwiltz, Luxemburg geweest. Hieronder zien jullie een impressie van de quilts die ik het mooist vond.
Een schitterende collectie geborduurde quilts van de ‘Ribbons Girls’ uit Ruette…

Last weekend we went to the International Quiltfestival in Wilwerwiltz, Luxembourg. Over here you can see an impression of the quilts I’d liked the most.
A collection of beautiful embroidered quilts from ‘The Ribbons Girls’ from Ruette (F).
Zij maakten ook leuke gequilte tasje, huisjes en andere frutsels.

They also made nice quilted bags, little houses and other small things.


Ook was er een tentoonstelling van quilts gemaakt van ‘oude handwerkjes’.

There was also an exhibition of quilts made of ‘vintage needleworks’.


Ondertussen vermaakte mijn DH zich prima, hij ging schilderen. Als jullie meer van zijn werk willen zien kijk dan op zijn website of Facebook.

In the meanwhile my DH was enjoying himself by painting. If you like to see more of his work, please take a look at his website or at Facebook


Ik zag ook een 365-hartjesquilt, Francoise!

I also saw a Heart quilt, from the 365 Hearts project of Francoise!


En mooie applicatiequilts…

And very nice appliqué quilts…


En nog zóveel meer!

And so many móre!


Groetjes aan iedereen die ik tegenkwam!

Many greetings to everyone I met!