Sorry, I just forgot to Blog. While I did a lot of quilting last months. So now I’m catching up!

Sorry, het komt er gewoon niet van om te Bloggen. Terwijl ik de afgelopen tijd best veel gequilt heb. Dus hier is even een inhaalslag!


I made a large quilt, all by hand, sized 57 x 69 inch. I used a lot of scraps in it, all light and mid tone (low volume) reproduction fabrics.

Ik maakte een grote quilt, formaat 145 x 176 cm. Ik gebruikte een heleboel restjes stof voor deze quilt, allemaal lichte en middentoon (low volume) reproductie stoffen.


It always looks so great, a big pile of scraps!

Het ziet er altijd zo gezellig uit, een grote stapel restjes!The mid part is a small Lone Star pattern.

Het middenstuk is een kleine Lone Star.


Around that comes a border of large LeMoyne Star blocks…

Daar omheen komt een rand van grote LeMoyne Ster blokken…


… after that a border of small LeMoyne Star blocks, and another round of large.

… daarna een rand met kleine LeMoyne Ster blokken, en nog een rand grote.


After that a row of tiny Pinwheels, a Zigzag and a Flying Geese border. You can see I like traditional quilts!

Daarna een rij kleine Pinwheels, een Zigzag en een Flying Geese rand. Jullie merken wel dat ik érg van traditionele quilts houd!


What I always wanted to try, but never dared: a ruffed border around my quilt! After that was not difficult to choose a name for my quilt: Victoria.

Wat ik altijd al eens wilde proberen, maar nooit durfde… een geplooide rand als afwerking van mijn quilt! Toen was het natuurlijk niet moeilijk om een naam te bedenken voor mijn quilt: Victoria.


I’m very pleased with the result. If you like the quilt and wish to make one for yourself, there’s a printed pattern ór PDF pattern (English size US Letter) available in my Etsy shop (click)

Ik ben heel blij met het resultaat. Het patroon is juist op tijd klaar voor de Patchwork- en Quiltdagen in Rijswijk. Je kunt de Victoria quilt bewonderen in de stand van De QuiltSter. Ik ben ook daar met mijn patroontjes en quiltstempels.

I made my Victoria quilt using the LeMoyne Star quilt stamp set. The quilt is made out of all seven stamps in this set. You don’t need to follow a pattern and make paterno templates, just use the stamps, so easy.
The stamps are made of natural rubber (no silicone), and have a cling foam backside.

The LeMoyne Star quilt stamp set is for sale in my Etsy shop (click)

For instructions and more info about the rubber cling stamps, click on the PDF below.

Ik maakte mijn Victoria quilt met de LeMoyne Star quiltstempel set. De quilt bestaat uit zeven stempels, allemaal te vinden in de set. Je hoeft geen patroon te volgen en paterno mallen te maken, kijk gewoon naar de tekening op de voorzijde van de stempeldoos en stempelen maar!
De quiltstempels zijn gemaakt van natuurlijk rubber (geen silicone), en hebben een cling foam achterzijde.

De LeMoyne Star stempelset is bij mij te koop op de beurs in Rijswijk, en in mijn Etsy shop (klik).

Voor meer informatie en instructies over ‘hoe de stempels precies werken’, klik op de PDF hier beneden.