Another finished quilt, already showed at Facebook, and now on my Blog.

Nóg een quilt gemaakt, al wel laten zien op Facebook, en nu op mijn Blog.


It’s a mid size quilt, sized 38 x 43.5 inch, inspired by antique Dutch quilts.
Last summer I found a box at my attic with some panel fabrics in it. I ordered it in the US some years ago, but forgot about it.

Het is een middelgrote quilt, formaat 95 x 109 cm, geïnspireerd op antieke Nederlandse quilts.
Afgelopen zomer vond ik een doos op zolder, met daarin een aantal panel stoffen. Ik bestelde het een paar jaar geleden in Amerika, maar was vergeten dat het er lag.


I searched through my reproduction fabrics for colors to match with the panel.

Ik zocht tussen mijn reproduktiestoffen naar kleuren die mooi bij het panel pasten.


And made a medaillon quilt, by adding border around border.

En maakte een medaillon quilt, door steeds een rand toe te voegen.


A border of Sawtooths, a nice (halve inch) border and of course Broken Dishes!

Een randje zaagtandjes, een mooi smal randstofje (halve inch) en natuurlijk zandlopertjes!


The quilt growed and growed, so fast I forgot to take pictures of the next border, a large zigzag with tiny LeMoyne Stars in the corners.

De quilt groeide en groeide, zo hard dat ik vergat om een foto te maken van de volgende rand, een grote zigzag rand met kleine LeMoyne Sterren in de hoeken.


I made my quilt using my LeMoyne Star quilt stamp set, I set in two border strips to fit the quilt together.

Ik maakte de quilt met mijn LeMoyne Star quilt stempelset, ik voegde twee stoffen randen toe om het geheel passend te krijgen.


… now our dog Pixel thinks the quilt will be his…

… Nu denkt onze hond Pixel dat de quilt voor hem is…


My Lola Quilt will be displayed at the Patchwork- and Quiltdagen in Rijswijk in the booth of De QuiltSter. The printed pattern will be available there, or in my Etsy shop from next week. The mid panel comes together with the pattern.

Mijn Lola Quilt zal komende week te zien zijn op de Patchwork- en
Quiltdagen in Rijswijk in de stand van De QuiltSter. Het patroontje is
ook daar te koop, en vanaf volgende week in mijn Etsy shop. Het middenpanel is bijgevoegd bij het patroontje.


And when you think, ‘Black is not my thing’, there are also patterns available with an off-white panel! (I’m planning to make a ‘sister’ quilt using the off-white panel, new design).

More info about the LeMoyne Star quilt stamp set, you can find in the PDF tutorial at the bottom of my former post.

En denkt u nu, ‘zwart is niet mijn ding’, er zijn ook patroontjes beschikbaar met gebroken witte panels! (Ik ben van plan een ‘zusje’ van deze quilt te gaan maken met het gebroken witte panel, nieuw ontwerp).

Een uitleg over de LeMoyne Star quilt stempelset kunt u vinden in de PDF tutorial onderaan mijn vorige post.