Blog Image

JEANNEKE'S BLOG

Over ontwerpen én quilten - About designing ánd quilting

U kunt me mailen op mail@jeanneke.com of me bezoeken op Facebook
You can mail me at mail@jeanneke.com
or visit me at Facebook

Hoe is het toch met mijn mandjes? – How are my little baskets doing?

Trick or Treat Quilt Posted on 31 Mar, 2012 20:10:07

Nou Ingrid, daar gaat het goed mee, hoor! Bijna elke avond heb ik wel een paar draadjes met de hand doorgequilt. Ik ben begonnen met het doorquilten van de rechte diagonale lijnen tussen de blokken (in the ditch).

Well Ingrid, she’s doing fine! Almost every evening I’ve quilted a few threads by hand on it. I started with quilting the straight diagonal lines between the blocks (in the ditch).


Dat ‘foefje’ van steeds een paar draadjes doorquilten per dag heb ik geleerd van een lieve quiltvriendin Lia, en het werkt, ik ben nu klaar met het doorquilten van alle rechte lijnen!

The ‘trick’ to quilt a few threads each day I’ve learned from a dear quilting friend Lia, and it works, I’ve finished quilting all straight lines!


Daarna heb ik de binding alvast rondom gezet. Ik bleef bij het doorquilten steeds ‘hangen’ in die Hobbs flappen aan de zijkanten, heel irritant. Ik heb trouwens Hobbs Tuscany tussen mijn mandjes zitten, dat is een 100% katoenen vulling die net wat dunner is dan Hobbs 80/20 die ik normaal gesproken gebruik. Ik ben tot nu toe erg tevreden over het resultaat, en het quilt heerlijk door.
Trouwens ik heb haar hier even op ons bed gelegd, net of ze al af is, niet?

After that I sewed the binding on it. While quilting I’ve got ‘stuck’ in the Hobbs on the edges every time, very annoying. Btw I’ve used Hobbs Tuscany as batting, which is a 100% cotton filling that’s just a bit thinner than Hobbs 80/20 which I normally use. I’m satisfied with the result so far, and it quilts wonderful.
I just put her on our bed to take this picture, it looks like she’s already finished isn’t it?


Jammer genoeg dus nog niet… nu nog alle mandjes rondom doorquilten. Dit hoekje heb ik al klaar, ik quilt steeds ± 2mm rondom elk mandje, met mijn favoriete garen YLI no.2.

Unfortunately not yet … now I have to quilt around each basket. This corner I’ve done, I quilt ± 2mm around each basket, with my favorite thread YLI no.2.


Even een close upje om het doorquilten beter te zien. Ik vind het resultaat écht mooi, de quilt komt door het quilten helemaal tot leven.
Ik ben nu ongeveer een jaar bezig aan deze quilt, ben vorig jaar in Maart begonnen met het appliceren van de 422 losse mandjes. Het oorspronkelijke patroon (uit het boek ‘When the Coldwind blows’ van Blackbird Design) bestaat uit minder mandjes, omdat het een kleiner formaat quilt is. Ik wilde er een quilt van maken die op ons bed (180 x 210cm) past, dus maakte ik wat meer mandjes…

Het doorquilten van alle mandjes kost me denk ik nog wel een jaar. Ik vind het nog steeds een ontzettend leuke quilt om aan te werken, ook al is het steeds hetzelfde mandje. Trouwens ik vind mandjesquilts helemaal gewéldig, ben ondertussen al begonnen aan een grote nieuwe… daarover binnenkort meer!

A few close ups to take a better look at the quilting. I realy like the result, the quilt comes to life by quilting.
I’m working for a year on this quilt, started in March last year with the appliqué of 422 small basket blocks. The original design (from the book ‘When the Coldwind Blows’ from Blackbird Designs) is composed of less baskets, because it hs a smaller size. I wanted to make a quilt that fits on our bed (180 x 210 cm), so I had to make some more baskets…

I suppose the quilting of all baskets will cost me another year. I still find it fun to work on this quilt, even though it’s still the same basket each time. I absolutely adore basket quilts, I’ve started a new one already… more about that soon!

p.s lang niet geblogged hier, maar dat komt natuurlijk allemaal door die huisjes. Hopelijk zijn jullie me niet vergeten 🙂

p.s. long time since I blogged here, it’s all because of the little houses. Hopefully you still remember me 🙂Trick or Treat Mandjes/Basket Quilt

Trick or Treat Quilt Posted on 25 Dec, 2011 09:48:27

Het is me gelukt om vóór het eind van het jaar de top van mijn ‘Trick or Treat’ mandjesquilt in elkaar te krijgen! Helemaal met de hand, natuurlijk.

I made it, to sew my ‘Trick or Treat’ basket quilt top together, before the end of the year! All by hand, ofcourse.


Hier ligt hij klaar op de keukenvloer om gedubbeld te worden. Normaal doe ik dit in de woonkamer, maar de top is zó groot dat het daar niet paste.

Over here it’s at the kitchen floor ready to get sandwiched. Normaly I do this in the livingroom, but this one is too big to fit there.


Voor de achterkant vond ik een mooie toile stof (jullie weten dat ik erg van toiles hou). Ik moest 3 banen in de breedte aan elkaar naaien om voldoende breedte te krijgen, dus ik had 8,5 meter stof nodig!

As backing I choose this beautiful toile fabric (you now I lóve those toiles). I had to sew 3 fabric ‘widths’ together to get enough width, so I needed 9 yards of fabric!


Ik ben erg blij dat deze klus geklaard is, ik zie er altijd tegenop zo’n grote quilt te sandwichen.

I’m glad the job is done, I never like to sandwich a large quilt.


Nog even de rand vast rijgen en dan kan het quilten beginnen!
Zo zien jullie maar weer dat ik écht nog niet stiekum huisjes aan het maken ben…

Basting the border and let the quilting begin!
So as you can see I’m not sneaky making little houses already…

Fijne kerst voor iedereen – A Merry Christmas for everyoneMijn mandjes – My Baskets

Trick or Treat Quilt Posted on 18 Oct, 2011 18:25:26

Eindelijk is het dan zover, mijn mandjes mogen uit hun mand om aan elkaar te worden gezet! Nee, ik heb nog niet álle zijkantjes klaar… maar ik hoef er nog maar een stuk of tien. Dus vond ik dat het tijd werd om te gaan rangschikken.

Finaly the moment is there, my baskets are allowed to come out of their basket to be patched together! No, I’m not finished making all border blocks… I only have to make ten. So I think it’s time to patch.


423 Mandjes, 58 zijkantjes, 4 hoekblokken, 13 ‘lege’ Toile blokken en 15 nine patches… en ik vind het nog steeds leuk, gek, he?

423 Baskets, 58 border blocks, 4 corner blocks, 13 ’empty’ Toile blocks and 15 nine patches… and I still like it, strange isn’t it?


De eerste 64 blokken zitten aan elkaar, en wat gaat dat snél in vergelijking met het appliceren van de mandjes!

The first 64 blocks are patched together, and it goes fást comparing to appliqué all those baskets!


Ik maak horizontale kleur rijen om een beetje rust in de quilt te houden. Ik heb voor elk mandje een verschillend stofje gebruikt, en er zijn ook heel veel verschillende achtergrondstofjes. De kleurtjes door elkaar werd me wat te onrustig.

I’m making horizontal rows with baskets of the same colour. I’ve used a different fabric for each basket, and also used very many different background fabrics. Putting all colours together was too restless.


De quilt bevat een aantal ‘lege’ blokken, in de originele quilt zitten hier blokken met ‘tekst-stof’, maar ik maak op die plaatsen blokken met mijn favoriete stof Toile!

The quilt has a few ’empty’ blocks, in the original quilt these are blocks with ‘text- fabric’, but I put blocks with my favorite Toiles instead!Tijd om bij te praten – Time to catch up

Trick or Treat Quilt Posted on 31 Aug, 2011 11:26:27

De vakantie is weer voorbij, de meisjes zijn weer naar school, tijd om even bij te kletsen. We hebben een heerlijke luie vakantie gehad, zijn niet zo heel ver weg geweest, naar…

The summer holiday is over, the girls are back to school, time to catch up. We have had a lovely lazy holiday, didn’t went thát far, to…


Duitsland! Kon de meiden jammer genoeg niet zo gek krijgen om zo’n jurk te passen…

Germany! Couldn’t get the girls so crazy to fit on such a dress…


Mijn vader is ook met ons mee geweest. Deze ‘rommelwinkel’ gevestigd in een oude schuur vond hij helemaal geweldig.

We’ve took my father with us on holiday. This ‘vintage store’ situated in an old barn was just his thing.


Je keek je ogen uit, overal stonden spullen. Hier een collectie soepterrines.

Everywhere you saw lots of stuff. Over here a collection of soup terrines.


En natuurlijk ook oude naaimachines! Nee, ik heb er geen gekocht… als er nu een wit Featherweightje tussen had gezeten…

And ofcourse a few old sewing machines! No, I didn’t buy one… but if the’ve had a white Featherweight…


Ik heb in mijn vakantie gewerkt aan mijn mandjes, de laatste mandjes zijn geplakt.

In my holiday I’ve worked on my baskets, the last few are glued.


En liggen nu te wachten om geappliceerd te worden.

And are waiting to be appliqued.


Dit is alles wat over is van mijn rol freezer paper, ik heb bijna een hele rol gebruikt voor mijn mandjes. Ook zo’n 8 pakjes plakstiftjes, en de nodige naalden.

This is all what’s left from my freezer paper, I’ve almost used the whole roll for my baskets. Also about eight packages of glue pen refills, and some needles.


Maar het resultaat mag er zijn, 384 mandjes gezellig samen in de mand. Nog maar tien te gaan, ik hoop ze deze week klaar te krijgen. Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet…

But I’m proud of the result, 384 baskets cosy together in the basket. Only ten left to go, I hope to finish them this week. But where not completely finished yet…


De achtergrond stof voor de zijkantjes ligt al klaar. Ik ga de originele geappliceerde zijkantjes in de quilt zetten, dus dat worden er 56. Maar dat is toch niks t.o.v. al die mandjes?

The fabric for the background side blocks is waiting already. I’m going to make the original appliqué side blocks for my quilt, so that’ll be 56. But that’s a piece of cake compaired to all those basket blocks, isn’t it?


Ik twijfel wel over de nine patch blokken in de quilt. Misschien is het leuker om ook mandjes te patchen? Ik heb er even eentje geprobeerd (nee, ik ga niet deze stof ervoor gebruiken).

I’m hesitating about the nine patch blocks in the quilt. Maybe it’s nicer to patch baskets? I’ve just tried one (no, I’m not going to use this fabrics for it).


Voor al degenen die het nog niet weten, dit verhaaltje gaat over de
‘Trick or Treat’ quilt uit het boek ‘When the Coldwind Blows’ van
Blackbird Design. Ik maak mijn mandjes een maatje kleiner dan in het
boek, daarom moet ik ook meer mandjes maken.
Soms is het moeilijk vol te houden, daarom verwen ( ‘Treat’) ik mezelf ondertussen met een pot van mijn favoriete thee (Groene Rooibos Cranberry/Orange van Simon Levelt) en speculaasjes.

For all who don’t know, this story is about the ‘Trick or Treat’
quilt from the book ‘When the Coldwind Blows’ from Blackbird Design. I’m
making my baskets a bit smaller than in the book, that’s why I have to
make more.
Sometimes it’s hard to carry on, that’s why I have a lot of ‘Treats’ on the way. A pot of my favorite tea (Groene Rooibos Cranberry/Orange van Simon Levelt) and Speculaas bisquits ( a tippical Dutch bisquit, mostly formed like a windmill).Don’t Trick, just Treat…

Trick or Treat Quilt Posted on 20 May, 2011 12:35:20

Ik zal het maar bekennen… de verveling slaat toe. Al dagen ben ik stiekem op zoek naar een nieuw project, want het valt ook niet mee, al die mandjes. Ik maak mijn mandjes n.l. kleiner dan in het boek, dus ik zal méér mandjes moeten maken, 394 om precies te zijn. Dat weet ik omdat ik gisteren een nieuwe tekening voor mezelf heb gemaakt.

I’ll admit… it’s starts to get boring. For days I’m looking for a new project, because it’s not so easy, making all those baskets. I’m making my basket a bit smaller than in the book, so I have to make móre, to be exactly 394. I know that, because yesterday I made myself a new drawing.
Zo zal mijn quilt er ooit uit gaan zien… ik heb even een stukje ingekleurd met kleurpotlood om te zien of het iets wordt 🙂
Gelukkig ben ik al over de helft met mijn mandjes, ik heb er al 204 klaar!

So this is how my quilt will be, someday… I’ve coloured a piece with pencils to see if I like the result 🙂
But I’m halfway with my baskets, I’ve already finished 204!


Dat zou je niet zeggen, he, dat er dit 204 zijn? Lijkt veel minder, niet?

You wouldn’t say that this are 204 basket blocks? Looks a lot less, don’t you think?


Maar het zijn er écht zoveel. – But it really are that much.


Hier netjes gesorteerd op kleur, blauw, rood en bruin. Ik denk dat ik bruine te kort ga komen, maar dat is geen probleem, ik ga mijn kleuren door elkaar husselen bij het aan elkaar zetten.

Zo, nu verder met mijn tussendoor projectje, het is een uitdaging die we kregen van Kristel van Atelier Salgarollo. Bij de laatste open dag kregen we allemaal een klein lapje mee naar huis om iets van te maken. Volgende week bij de nieuwe open dagen mag je laten zien wat je hebt gemaakt.
Dus ik kan jullie helaas nu nog niets laten zien, alleen maar een foto van het lapke. Het is een stofje dat ik NOOIT zou kopen, maar des te groter is de uitdaging.

Over here you can see them assorted at colour, blue, red and brown. I
think I will be run out the browns soon, but that’s no problem, because
I’m gonna hussle them when sewing together.

So, I’m continue my ‘in between project’, it’s a challenge we’ve got from Kristel, from Atelier Salgarollo. At the last open house she gave us a small scrap to make something at home. Next week, at the new open house, we are allowed to show what we’ve made.
So sorry for you, but I can’t show you anything yet, only a picture of the scrap. It’s a fabric which I NEVER should buy, but that doesn’t matter, that’s even more challenging.


Volgende keer meer hierover, want het wordt me toch leuk!

Next time more about this, because it’s becoming stunning!Nog steeds bezig… – Still busy…

Trick or Treat Quilt Posted on 13 Apr, 2011 09:45:10

… met de mandjes. Ik probeer er elke week ongeveer 25 af te krijgen, ha, ha, dan doe ik 4 maanden over alle mandjes.

… with the baskets. I’m trying to finish 25 baskets every week, ha, ha, then it will take about 4 months to finish them all.


Alle spulletjes voor mijn mandjes zitten heel toepasselijk in deze grote mand, zo heb ik steeds alles bij de hand.

All my stuff for making the baskets are in this large basket, so everything is at hand all the time.


In dit bakje zitten de mandjes die nog geplakt moeten worden.

In this tray are the baskets which need to get glued.


Dit is mijn doosje wat ik vaak meeneem onderweg. Hier zitten een paar mandjesblokken in die zijn voorbereid, en nog geappliceerd moeten worden. Heel handig zo’n broodtrommeltje!

This is my ‘travelbox’. In there are some prepared basket blocks which need to be appliqued. Very usefull those lunchboxes!


En dit zijn mijn mandjes die al klaar zijn, 158 inmiddels. Misschien dat ik binnenkort start met ze aan elkaar te gaan zetten. In eerste instantie wilde ik eerst alle mandjes af maken voor hiermee te starten, maar het gaat zo langzaam en ik wil resultaat zien. Misschien ben ik te ongeduldig?

And these are all my finished basket blocks, 158 now. Maybe I will start sewing them together. My plan was to finish all baskets before putting them together, but it takes so many time and I want to see result. Maybe I’m too impatient?


Daarom een nieuw ‘tussendoor’ project gestart. Deze jellyroll, ooit gekocht om eens een babyquiltje van te maken, is ontrolt (zonde, he? Daarom stond hij ook al twee jaar in de kast, voor de sier).
Ik ga er een heel simpel quiltje van maken, op de naaimachine, volgende keer meer hierover!

That’s why I started a new ‘in between’ project. This jellyroll, bought to make a babyquilt, is unrolled (what a pity, don’t you think? That’s why it was in my closet for more than two years, as a decoration).
I’m going to make a simple quilt of it, made on my sewing machine, you will see more of it next time!Trick or Treat Mandjes – Trick or Treat Baskets

Trick or Treat Quilt Posted on 11 Mar, 2011 15:45:08

Bedankt voor jullie leuke reacties op mijn mandjes! Ik heb ze vandaag op de keukentafel uitgelegd, kijk maar eens hier.

Thank you for all your nice comments on my baskets! Today I’ve put all my basket blocks on the kitchen table, just take a look.


Ik heb inmiddels 94 blokken klaar, en heb uitgerekend dat ik ongeveer 400 blokken nodig heb voor een grote tweepersoons quilt…
Ik maak mijn mandjes in drie kleuren, blauw-bruin en rood, en ik probeer om allemaal verschillende mandjes te maken. Dus ruil ik lapjes met quiltvriendinnen.

I’ve already finished 94 blocks, and have calculated that I need to make about 400 blocks for a king size quilt…
I use three different colours for my baskets, blue-brown and red, and I try to make them all different. So I’m trading scraps with my quilting friends.


Dorien, nog hartelijk dank voor de mooie rode en blauwe stofjes! Merian en Christel van onze HexaBee zijn ook bezig met de mandjes, leuk he?
Ik heb eens rondgekeken op andere Blogs en zie dat heel wat quiltsters destijds zijn begonnen aan de quilt, maar wie heeft de quilt ook daadwerkelijk af? Ben erg benieuwd of jullie dat weten?

Dorien, thank you again for all those nice red and blue scraps! Merian and Christel from our HexaBee are also making the baskets, nice isn’t it?
I’ve taken a look at other quilting Blogs and saw that many have started this quilt a long time ago, but who has actually finished this quilt? I’m very curious if someone knows?


En om te onthouden welke stofjes ik al gebruikt heb, plak ik steeds een stukje stof (dat komt uit de binnenkant van het hengseltje) op een karton.

And to remember which fabrics I’ve already used, I glue a piece of fabric (which comes from the ‘inner’ of the handle’) on a carton board.Mandjes – Baskets

Trick or Treat Quilt Posted on 09 Mar, 2011 17:34:30

Al zólang vind ik de ‘Trick or Treat’ mandjes quilt uit het boek ‘When the ColdWind blows’ leuk, maar nog nooit had ik de moed om eraan te beginnen. Ik zag zo op tegen het appliceren, dat was niet mijn sterkste punt… totdat ik een methode vond die voor mij perfect is!

For many years I’m in love with the ‘Trick or Treat’ basket quilt from the book ‘When the ColdWind blows’, but never I had the courage to start. I was affraid of all the applique blocks, that wasn’t my strongest point… until I found my perfect way to do it!


Maak malletjes van paternoplaat, het mandje en het hengseltje maak ik los van elkaar. Teken deze malletjes af op Freezerpaper. Knip de papieren malletjes uit.

Make templates from paterno, make the basket and the handle apart. Draw the templates on Freezer paper. Cut out the paper templates.


Strijk de papieren malletjes op de achterkant van een lapje stof. Let op de ‘recht van de draad’, die moet gelijk lopen met de aangegeven potloodlijn (zie foto).
Knip het mandje en hengseltje met naad rondom uit de stof.

Iron the paper templates on the background of a piece of fabric. Beware the grain, it should be as the pencil lines in the picture. Cut the basket and the handle out of the fabric, leaving seam allowance around.


Geef inknipjes in de rondingen, en diagonaal in het midden-vierkantje tot exact in de hoekjes.

Cut in all roundings and cut in the middle square, diagonal exactly until the corners.


Dan komt nu de ‘Truuk’, neem een Sewline Gluepen en lijm de naad op het papier naar binnen.

Then there’s the ‘Trick’, take a Sewline Gluepen, and glue the seam allowance onto the paper.


Dit is het resultaat – This is the result


Neem een achtergrond lapje en positioneer het mandje op de lichtbak (of tegen het raam). Plak eerst het hengseltje met de lijmstift op het achtergrond lapje, daarna het mandje. Gebruik maar een klein beetje lijm op een paar plaatsen.

Take a piece of background fabric and position the basket. First glue the handle, than glue the basket on the background fabric. Just use a little glue on a few points.


Zo ziet het blok er nu uit – This is how the block looks like.


Het mandje kan nu op de ondergrond geappliceerd worden. Ik gebruik daarvoor YLI Silk Thread (een dure investering, maar je hebt maar enkele kleuren nodig) en applicatie naalden van Piecemakers (die gaan niet zo snel krom bij mij…)

Now you can appliqué the basket at the background. I’m using ILY Silk Thread (it costs a lot, but it’s worth it) and Piecemakers appliqué needles (they stay ‘straight’).


Knip na het appliceren aan de achterkant de stof weg zodat het papier verwijderd kan worden. Gebruik evt. een dikke naald om het geplakte stof los te maken van het papier.

Cut away the fabric at the back after the appliqué work, so you can remove the papers.


Zo ziet het blok er aan de achterkant uit – This is how the back of the block looks like.


En dit is de voorkant – And this is the front.
Weer een blokje dat op de stapel mag! – Another block finished!

Trouwens ik maak mijn mandjes kleiner dan in het boek staat, zodat ik een mandje kan halen uit een charm lapje van 12,5 x 12,5 cm. Ik weet nog niet hoe groot mijn quilt gaat worden, de bedoeling is een tweepersoons…

By the way, I make my baskets smaller than in the book, so I can make a basket from a 5 inch charm square. I don’t know how ‘big’ my quilt will be, I wish to make it kingsize…