Blog Image

JEANNEKE'S BLOG

Over ontwerpen én quilten - About designing ánd quilting

U kunt me mailen op mail@jeanneke.com of me bezoeken op Facebook
You can mail me at mail@jeanneke.com
or visit me at Facebook

Uitleg speldenkussen – Tutorial pincushion

Patronen-Patterns Posted on 29 May, 2011 13:37:09


Mijn tweede speldenkussentje maakte ik van mijn favoriete stofjes van Judie Rothermel, The Civil War Dressing Gowns. Hieronder zien jullie nog wat foto’s die alles nog duidelijker maken.
De bovenkant van dit kussentje heb ik op patroon geknipt, alle vormpjes A
van de Dresden Plate zijn hetzelfde. Om aftekenen gemakkelijker te
maken, teken je een gedeelte van de stofprint af op je paterno malletje.

My second pincushion I’ve made from my favorite Judie Rothermel fabrics, The Civil War Dressing Gowns. Down here you can see some more pictures to explain how to make the cushion.
The top of this pincushion is fussy cut, all Dresden Plate templates A are the same. Draw a recognision point at your paterno template to make it easier.


Speel met stofjes en zie het verschil in resultaat.

Play with your fabrics and see the difference in result.


De achterkant van de middencircel C. Rijg een draadje door de zoomtoeslag en trek dit aan, zo krijg je een perfecte circel om te appliceren.

The backside of middle circle C. Baste a thread through the seam allowance and pull carefully, this way you get a perfect circle to appliqué.


De bovenkant van het speldenkussentje is klaar, de vierkantjes zitten aan de bovenkant vast. Verwijder nu de papiertjes A en C.

The top side of the pincushion is finished, the squares are sewn at the top. Now remove all papers from parts A and C.


De bodem van het speldenkussentje is aan elkaar genaaid, ik besloot toch om allemaal verschillende stofjes te gebruiken voor de Dresden Plate. Hier kunnen jullie goed zien dat de Dresden Plate niet plat is, maar een beetje konisch, taps toe loopt.

The bottom side of the pincushion is sewn together, I desided to use all different fabrics for it. Now you can see the Dresden Plate is a bit conical.
Speldenkussentje ‘Needles & Pins’ – Pincushion ‘Needles & Pins’

Patronen-Patterns Posted on 29 May, 2011 11:11:40


Vorige week vertelde ik jullie over de uitdaging van Christel, van Atelier Salgarollo in België, om van dit kleine lapje (25 x 25 cm) iets moois te maken…

Last week I’ve told you about the challenge from Christel, of Atelier Salgarollo in Belgium, to make something nice from this small piece of fabric (10 x 10 inch)…


Ik maakte er dit speldenkussentje van. Voor het ontwerp tekende ik een Dresden Plate circel met 10 ‘punten’. Ik maakte de punten zó dat er aan de zijkanten precies vierkantjes op aansluiten. Het was wel even puzzelen, want deze Dresden circel is niet plat maar loopt een beetje taps toe (conisch), maar het is gelukt!

Well, I’ve made this pincushion of it. For the design I drawed a Dresden Plate circle with 10 ‘points’. I made the ends of the points exactly so that they fitted to small squares. I had to puzzle for a while, because this Dresden circle isn’t flat but it’s conical. But I managed!


Het speldenkussen wordt op de Engelse methode gemaakt, d.w.z. met behulp van papiertjes/kartonnetjes. De malletjes print/kopieer ik eerst op 160 gr/m3 papier, en daarna knip ik ze uit.
Daarna maak ik van paternoplaat malletjes met extra naadtoeslag.
Met de paterno malletjes teken ik de stof af. Dan knip ik alle onderdelen uit de stof.

The pincushion is made the English methode, using papers. First I print/copy the templates at 160gr/m3 paper, than I cut them out.
After that I make paterno templates with the extra sewing allowance.
The paterno templates I use to draw at the fabric. After that you can cut them out of the fabric.


Elk papiertje/kartonnetje kan nu ‘bekleed’ worden met de stof. Leg een papiertje op de achterkant van het uitgeknipte stukje, en vouw de naadtoeslag naar binnen. Rijg vast met een draad door het papiertje heen.

Each paper can be ‘dressed’ with the fabric. Put a piece of paper at the wrong side of the fabric, fold the sewing allowance around the paper. Baste with a tread through the paper.


Naai eerst 10 stukjes A van de Dresden circel aan elkaar, goede kant tegen de goede kant, met een overhandse steek.

First sew all 10 pieces A of the Dresden circle together, good sides together, using the stitch you can see in the picture (I don’t know the English word :))


Neem een stukje stof voor de middencircel C, en neem de tekst ‘Needles Pins’ over op de stof (gebruik een lichtbak of houdt het tegen het raam). Verstevig de stof aan de achterkant met een stukje plak Vlieseline. Borduur de tekst op de stof, ik gebruikte Venne Colcoton, maar twee draadjes DMC katoen is ook prima.
Bekleed na het borduren de papieren circel met de stof, rijg vast, en appliceer de circel op de Dresden Plate. Verwijder het papiertje aan de achterkant van de circel. Maak op dezelfde manier de tweede Dresden Plate circel.

Take a piece of fabric for the middle circle C, and draw the text ‘Needles Pins’ on it (using a light or put it against the window). Iron a piece of Vlieseline at the back. Embroider the text on to the fabric, I used Venne Colcoton for it, but two threads of DMC coton is also fine.
Put the embroidered circel around the paper circle and baste. Appliqué the circle in the middle of the Dresden Plate. Remove the paper at the backside of the circle. Make a second Dresden Plate circle the same way.


Bekleed alle papieren vierkantjes B met stof, en naai ze aan één Dresden Plate vast. Verwijder uit dit deel de papiertjes A aan de achterkant van de Dresden Plate (laat de papiertjes in de vierkantjes B nog zitten). Naai daarna de twee delen aan elkaar, verwijder steeds na elk naadje een papiertje, om en om uit de Dresden Plate A en uit een vierkantje B.
Laat een stukje open om het kussentje te kunnen vullen. Vul het kussentje stevig op met een zachte vulling, Verwijder daarna alle resterende papiertjes, en naai met een blinde steek het kussentje dicht.

Fold the fabric around the square papers B, baste, and sew the squares together at one Dresden Plate. Remove all papers A at the back of this Dresden Plate (leave the papers in the squares B). Than sew the two parts together, remove after sewing each seam a paper, on turn from a square B and from a Dresden plate part A.
Leave a piece open for filling the pincushion. Fill the cushion fermly with soft filling, than remove all leftover papers. Close the open piece, using a blind stitch.


Neem een lange poppennaald en ongeveer 2 meter borduurdraad. Doe de draad in de naald en leg een knoopje samen in beide uiteinden (je gebruikt dus een dubbele draad, bij DMC een vierdubbele). Begin tegen de middencircel met naaien, werk het knoopje weg naar binnen. Rijg de draad rondom het kussentje naar de achterkant en steek daar de draad, tegen de middencircel door het speldenkussen, terug naar voren. Trek de draad steeds goed aan en ga zo rond. Met het stukje dat u over heeft zet u twee knoopjes vast in het midden van de circels (voor en achter).

Take a long doll needle and about 2 metres (80 inch) of embroidery thread. Put the thread in the needle and put a knot at both ends together (you’re using a double thread, with DMC a fourdouble). Start against the middle circle and fold the thread around the cushion to the back. Stitch back against the middle circle through the pincushion to the front. Go around like this, pull the thread firmly each time. The leaving thread you use for stitching the buttons in the middle of the circles (back and front).

Een patroontje van het speldenkussentje vind je in mijn Etsy shop.

The pattern of my pincushion you can find in my Etsy Shop.Poppenquiltje Greetje – Doll Quilt Little Grace

Patronen-Patterns Posted on 06 Dec, 2010 10:14:52

Mijn nieuwste poppenquiltje heet Greetje. De naam heb ik afgeleid van de stofjes waarvan ik het quiltje heb gemaakt, het zijn allemaal Aunt Grace stofjes uit verschillende series gecombineerd met creme wit.

My latest doll quilt is named Little Grace. The name comes from the fabric from which the quilt is made, all Aunt Grace fabrics from different lines combined with off white.


Het quiltje is 34 x 42 cm groot en helemaal met de hand gemaakt met de Engelse methode, d.w.z. door papiertjes te gebruiken. Je hebt voor dit patroontje 3 verschillende vormpjes nodig, een hexagon, vierkant en een gelijkzijdige driehoek. Als je ervoor zorgt dat alle zijden van de vormpjes even groot zijn past het altijd.

The size of the quilt is 13.5 x 17 inch and is totaly made by hand using the English methode, with paper templates. For this pattern you only need 3 different templates, a hexagonal, a square and a equilateral triangel. You have to take care that all sides of the templates have the same length.Dan maak ik malletjes van paternoplaat, de binnenste lijn is de maat van het papieren malletje, daar omheen doe ik 1/4 inch naadtoeslag. Ik gebruik de paterno malletjes om de vormpjes af te tekenen op de stof.

Ik heb creme witte stof als achtergrondstof genomen, je hebt voor dit quiltje (als je alle malletjes goed tegen elkaar legt bij het aftekenen) één Fat Quarter, of 25 x 110 cm stof nodig.
Voor de vierkantjes gebruikte ik in mijn quiltje meer dan 50 verschillende Aunt Grace stofjes (Marcus Brothers by Judie Rothermel).

First I make templates from template plastic (Paterno), the inner line is the size of the paper template, around this comes 1/4 inch extra. I used the plastic templates to draw on the fabric.

I used a cream white solid fabric as background, you only need about one Fat Quarter.
For the squares I’ve used more then 50 different Aunt Grace (Marcus Brothers by Judie Rothermel) fabrics which I collected over the years.


Ik ‘bekleedde’ alle papieren malletjes met de stof. Op de bovenste foto ziet u goed hoe de stof om het malletje wordt gevouwen en wordt vastgenaaid met een rijgsteek.

I ‘covered’ the paper templates with the fabric. At the upper picture you can see the right way to fold the fabric around the paper, and to baste it around with a thread.
AAN ELKAAR NAAIEN VAN DE STUKJES: leg steeds twee stoffen malletjes met de goede zijden tegen elkaar, en naai met een overhandse steek de kanten aan elkaar. U steekt hierbij alleen door de stof, niet door het papier.

SEWING THE PIECES TOGETHER: put two fabric pieces right side together and sew them like this together (see picture). You only sew through the fabric, not through the paper.

Ik naaide de delen met de goede kanten op elkaar en keerde ze om.

I sewed the two part right side together and turned them to the right side.


De lijnen om door te quilten kerfde ik in de stof met een speciale ‘finger presser’ van Clover (zie foto). U drukt dan met het scherpe gedeelte langs een inch lineaaltje de lijnen in de stof. Ik quiltte diagonaal door alle vierkantjes, en op 1/4 inchbreedte binnen de hexagonnen.

I carved the quilting lines on to the fabric with a special finger presser from Clover (see picture). With the sharp part of it you can press the lines into the fabric, using a inch ruler to guide. I quilted diagonal through all squares, and 1/4 inch inside all hexagonals.Zo ziet mijn quiltje er uit, voorkant én achterkant!

This is my quilt, frontside and backside!


Even nog wat sfeerfoto’s om jullie over te halen om allemaal dit quiltje te gaan maken! Leuk he, dat kleine stukje stof met Greetje erop?

And some more pictures to bring you in the mood to start up this new project! And did you see the small fabric piec with Little Grace on it?


Het patroontje voor het maken van exact hetzelfde quiltje als dat van mij, kunt u vinden in mijn Etsy Shop (rechtsboven op mijn Blog).

The pattern for making exactly the same doll quilt as mine
is for sale in my Etsy Shop (right on top at my Blog).Patchwork agenda

Patronen-Patterns Posted on 22 Jan, 2009 19:36:37

Voor mijn agenda heb ik een patchwork hoesje gemaakt, natuurlijk met een uiltje erop. Het patchwork patroon heb ik zelf getekend, het applicatiepatroontje komt uit een boek van Yoko Saito. Ik heb het volgens de Engelse methode gemaakt, dus eerst alle stofjes rond kartonnetjes genaaid en toen met de hand aan elkaar gezet.

For my agenda I’ve made a patchwork cover, ofcourse with an owl on the front. The patchwork pattern I’ve drawned myself, the application is from a book of Yoko Saito. I’ve made it by the English method, so I first sewed the fabric round carton papers, en then sewed them together by hand.

Kerstquilt – Christmas Quilt

Patronen-Patterns Posted on 01 Dec, 2008 13:43:10

Vorige weekend was ik mijn stoffenkast aan het opruimen, teveel stoffen, te weinig plaats, je kent het wel. Dus alles uitzoeken en stofjes apart leggen die je vroeger héél mooi vond en nu niet meer. Zo kwam ik ook een doos tegen met kerststofjes. Allemaal ooit bij elkaar verzameld/gekregen om nog eens een kerstquilt van te maken. Wat te doen, houden of wegdoen?
Wegdoen is eigenlijk zonde, dus… begonnen aan een snelle kerstquilt! Strippen natuurlijk, dat werkt snel en is toch gezellig.
Vorige week zondag begonnen met strippen (van 7,5 cm) snijden…

Last weekend I was cleaning up my fabric closet, too many fabrics, too little space, you know. Sort out everything and putting fabrics apart which you liked in former days but not anymore. Then I bumped into a box of Christmas fabrics. I’ve collected them once with the plan to make some day a Christmas quilt from it. What to do, keep it or not?
It’s a shame to do it away, so… I started a quick Christmas quilt project! Strips ofcourse, that works fast and looks very cosy.
Last week sunday I’ve started cutting strips (7,5 cm)…

Blog Image
…dinsdagavond de top in elkaar gestikt, woensdagmiddag de quilt geregen, en afgelopen zaterdag de quilt doorgestikt op de machine. Gisteren de binding met de hand vastgezet, en voila, zie hier het resultaat. Gemaakt in één week!

…Tuesday evening I stitched the top together, wednesday afternoon I sandwiched it and last saturday I quilted it on the machine. Yesterday I stitched the binding around it by hand, and voila, her you can see the result. Made in one week!

Blog ImageBlog Image
Als jullie het ook leuk vinden om deze strokenquilt te maken, dan kunnen jullie hier het gratis patroontje downloaden.

Blog ImageQuiltmandje klaar – Quiltbasket ready

Patronen-Patterns Posted on 15 Apr, 2008 18:36:04

Hoe vinden jullie mijn quiltmandje geworden? Al mijn spulletjes zitten nu netjes opgeborgen in de vakjes tegen de zijkanten, en ik heb in het mandje zelf nog plek voor een grote schaar, speldenkussentje en mijn quiltwerkje.
Foto: Mijn quiltmandje.

How do you like my quiltbasket? All my quiltingstuff is now put away neatly in the sidesections, and in the basket itself there’s enough space for my shears, pincushion and my quiltwork.
Photo: My Quiltingbasket.

Blog Image
Misschien vinden jullie het ook leuk om zo’n mandje te maken? Dan volgt hier de beschrijving:

Materialen:

– Mandje (ik heb mijn mandje gekocht bij Action)
– Stof voor bekleding
Hoofdkleur (roze): 40cm x 140cm breed, of 50cm x 110cm breed.
Contrastkleur (gebloemd): 28cm x 140cm breed, of 40cm x 110cm breed.
Biesjes (roze/wit geruit): 10cm x 140cm of 110cm breed.
Voeringstof (creme): 40cm x 140cm breed, of 50cm x 110cm breed.
– Elastiek van 4mm breed.
– Geruit (roze/wit) lint 4mm breed.
– Naaigaren en quiltgaren.

Patroondelen:

Teken zelf a.d.h. van de binnenmaat van het mandje de volgende patroondelen (of doe net als ik, torn de originele lelijke bekleding uit elkaar en gebruik deze als basis voor je patroon):
1. Bodem
2. Lange zijkant
2a. Omslag lange zijkant, 3,5 cm hoog
3. Korte zijkant
3a. Omslag korte zijkant, 3,5 cm hoog
4. Opbergvak lange zijkant 10cm hoog
5. Opbergvak korte zijkant 10cm hoog
Knip op maat:
6. Bies uit stofbreedte 25mm hoog
7. Ruches uit stofbreedte 35 mm hoog
Blog ImageFoto: Patroondelen 1, 2, 2a, 3 en 3a.

Voor de opbergvakken neem je de patroondelen van de zijkanten en gebruik je deze als maatvoering (zie stippellijnen op de foto). Ik heb mijn opbergvakken 10 cm hoog gemaakt, maar dit is afhankelijk van de hoogte van uw mandje.
Blog ImageFoto: Patroondelen 2,3,4,en 5.

Knippen stof:

Hoofdkleur (roze):
– Patroondeel 1: 1x
– Patroondelen 2, 2a, 3, 3a: 2x
Contrastkleur (gebloemd):
– Patroondelen 4, 5, 7: 2x
Bies (roze/wit geruit):
– Patroondeel 6: 2x of 3x afhankelijk van stofbreedte
Voering
– Patroondeel 1: 1x
– Patroondelen 2, 2a, 3, 3a, 4, 5: 2x

Werkvolgorde:

Bekleding:
Opbergvakken:

Stik alle biesdelen 6 aan de korte kant aan elkaar en strijk de bies in de hoogte dubbel. Neem twee delen 4 (voering en gebloemd) en knip een stuk van het biesje ter breedte van de bovenkant van deel 4. Stik de delen 4 (voering en gebloemd) aan de bovenkant op elkaar (goede kant op goede kant) en stik hiertussen het biesje mee (zie foto1).
Blog ImageFoto 1

Keer naar de goede kant zodat het biesje er boven tussenuit steekt.
Rijg dunne elastiek door het biesje. Stik langs het biesje smal op de
kant door (zie foto 2).
Blog ImageFoto 2

Maak op deze manier alle andere opbergvakken van de korte- en lange zijkanten.

Zijkanten
Leg de opbergvakken op de zijkanten (dus opbergvak 4 op lange zijkant 2, en opbergvak 5 op korte zijkant 3). Speld langs de randen (zijkant en onder) en stik vast. Stik nu met een stiksteek verticaal de vakverdeling, dus smalle vakjes voor potloden e.d. en bredere voor snijmes en lineaal, trek hierbij de elastiek iets aan (zie foto 3).
Blog ImageFoto 3

Stik de omslagen van de zijkanten (delen 2a en 3a) aan de bovenkant van de zijkanten 2 en 3, goede kant op goede kant. Let op! Laat bij de korte zijkanten een stukje open voor het handvat (wanneer u een mandje met handvaten hebt) (zie foto 4).
Blog ImageFoto 4

Keer de omslagen naar de goede kant en strijk de naadjes open (zie foto 5).
Blog ImageFoto 5 achterzijde van korte zijkant met opening voor handvat

Stik de zijkanten aan elkaar vast en strijk de naadjes open.

Bodem:
Stik de bodem onder aan de zijkanten vast, geef op de hoeken inknipjes. Controleer of de bekleding netjes in het mandje past. De omslagen moet over de rand van het mandje vallen.

Voering:
Zet op dezelfde wijze (alleen zonder het maken van de opbergvakken) de voering in elkaar, laat aan een lange zijkant in de bodem een stuk van ongeveer 10cm open om straks te kunnen keren. Let op! Laat indien nodig ook hier aan de korte zijkanten een stukje open voor de handvaten.

Ruche:
Stik de twee delen voor de ruche aan de korte kanten aan elkaar zodat het een aaneengesloten ‘ring’ wordt. Leg een klein dubbel zoompje in de onderrand. Rimpel de bovenrand in tot de totaallengte van de bovenrand bekleding.

Bekleding en voering aan elkaar vast maken:

Rijg de dubbelgestreken bies langs de bovenrand van de bekleding (goede kant bies op goede kant bekleding) en maak rondom op maat. Rijg daarna hier bovenop de ingerimpelde ruche (goede kant ruche op goede kant bies).
Schuif de voering in de bekleding (goede kant voering op goede kant ruche), en speld de bovenranden aan elkaar. Stik de bovenranden rondom door.
Keer door de opening in de bodem van de voering het geheel naar de goede kant. Stik boven aan de rand bij de ruche een tunnel van 1cm hoog (zie foto 6). Naai met de hand (met quiltgaren) de zijnaden van de bekleding en voering exact op elkaar, vanaf de tunnel boven tot onder in de hoek. Doe dit bij elke zijnaad om verschuiving van bekleding en voering te voorkomen. Naai de openingen bij de handvaten met een quiltsteekje en met de hand op elkaar (zie foto 7). Sluit met de hand de keeropening in de voeringbodem.
Blog ImageFoto 6
Blog ImageFoto 7

Afwerking:

Maak met de hand een knoopgat van 1cm in de tunnel, in het midden van een lange zijkant van de bekleding. Rijg het lintje door de tunnel (begin en eindig bij het knoopsgat). Stik aan de voeringzijde aan elke hoek (ter hoogte van de elastiek van de opbergvakken) een lintje van 25cm, stik het lintje in het midden vast.
Plaats de bekleding in het mandje en bevestig met stevig garen de bodem in de hoeken aan het mandje vast.
Haal de lintjes aan de voering door de hoekpunten en strik aan de buitenzijde vast (zie foto 8).
Plooi de omslagen rondom de rand van het mandje en trek het lintje door de tunnel aan en strik vast.
Blog ImageFoto 8

Veel succes, en mochten er fouten in de beschrijving staan, laat het me dan even weten!

Blog ImagePaasversieringen – Easterdecorations

Patronen-Patterns Posted on 07 Mar, 2008 10:55:17

Deze week ben ik begonnen met het maken van de Paasversieringen. Vorig jaar heb ik al verschillende dingen gemaakt waaronder de Mysterykip van het Prikbord quilten. Het patroontje dat ik hiervoor gemaakt heb is nog steeds te downloaden.
Dat was heel gezellig om te doen, er hebben in totaal meer dan 60 dames deze kip gemaakt.
Op eerste Paasdag heeft iedereen een foto van haar kip op het Prikbord gezet.
Foto: Mysterykip Prikbord quilten 2007

This week I’ve started to make some Easter decorations. Last year I’ve made some nice things including the Mysterychicken for the Dutch Messageboard Quilting. The pattern which I’ve made for this, you can still download.
That was a nice thing to do, more than 60 ladies made this chicken. Everybody showed a picture of her chicken at Easter on the message board.
Photo: Mysterychicken Messageboard quilting 2007

Blog Image
Gisteren heb ik samen met mijn jongste dochter Rikki de ‘paasboom’ versierd (de paastak is zo groot dat het wel een boom lijkt…). Onder in de mand waar de tak in staat heb ik witte en gele narcissen en hyacinthen geplant. En in de tak hebben we natuurlijk weer die leuke zelfgemaakte kipjes gehangen. Het patroontje daarvan heb ik eens op de beurs in Rijswijk gekocht, ze zijn heel gemakkelijk te maken. Deze, die in onze boom hangen, heb ik twee jaar geleden samen met mijn dochters gemaakt.
Foto: Paasboom 2008 + details

Yesterday I’ve decorated the ‘Eastertree’ together with my youngest daughter Rikki (the Easterbranch is thát big it looks likes a tree…). At the bottom in the basket, I’ve planted white and yellow narcissus and hyacinths. And ofcourse in the branch we hung up those nice selfmade chicken. The pattern of those I’ve bought at the quiltfair in Rijswijk, you can make them very easy. Those, that hang in our tree, I’ve made two years ago together with my daughters.
Photo’s: Eastertree 2008 + detailsBlog Image
Nu ben ik uit een boek van Tilda (Tilda Easter Gifts) de konijnen aan het maken samen met een vriendin. We dachten het wel in één dag af te hebben, maar het blijkt toch veel meer werk te zijn. Op dit moment heb ik het lijfje af en ben ik bezig met de kleertjes. Wanneer we de konijnen af hebben zullen we zeker een foto plaatsen! Tot nu deze foto van mijn konijnen…
Foto: Tilda konijnen, bijna klaar

Now I’m working on some rabbits from a book of Tilda (Tilda easter gifts) together with a friend. We thought we could make it in a day, but we didn’t managed, it was too much work. At the moment I finished the bodypart and I’m busy with the clothes. When we’ve finished the rabbits we’ll certainly place a photo! Until now this picture of my rabbits…
Photo: Tilda rabbits, unfinished

Blog Image
Toen Rikki het boek van Tilda zag wilde ze ook graag iets maken. Ze vond een paar harten gemaakt van stof met een applicatie van een konijn. Een leuk werkje voor haar en niet té moeilijk. De konijntjes worden met Vliesifix op de ondergrond gestreken en met een rijgsteekje of festonsteekje vastgezet. Hier het resultaat tot zover.
Foto: Rikki’s Paasharten

When Rikki saw the book of Tilda she also wanted to make something for Easter. She found some hearts made of fabric with a rabbit application. A very nice job for her and not too difficult. The rabbits are ironed with Vliesofix at the fabric and then sewed with a simple stitch. Here the result so far.
Photo: Rikki’s Easterhearts
Blog Image
Blog Image